Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2017

Meziroční směnné relace po dvanácti měsících pozitivní

18.12.2017
Kód: 013014-17
 

V říjnu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 1,7 %, dovozní ceny o 2,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v říjnu snížily o 0,6 % (v září rostly o 0,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Nejvíce klesly ceny potravin o 1,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,1 % a ceny polotovarů o 1,0 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 1,9 % (zejména uhlí).

Dovozní ceny se v říjnu snížily o 0,5 % (v září rostly o 0,3 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 1,4 %, potravin o 1,2 % a ceny polotovarů o 0,5 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 0,9 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,9 % (v září 99,8 %), nicméně setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenalo zejména průmyslové spotřební zboží (99,3 %), polotovary (99,5 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny a minerální paliva (shodně 101,0 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 1,7 % (v září o 0,9 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 3,7 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,6 % a ceny chemikálií o 1,2 %. Rostly ceny ostatních surovin o 10,2 % (především kovového odpadu) a ceny minerálních paliv o 5,9 % (zejména uhlí).

Dovozní ceny se snížily o 2,2 % (v září o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 5,4 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 4,2 % a ceny chemikálií o 1,0 %. Nejvíce rostly ceny polotovarů o 3,5 %, minerálních paliv o 1,6 % a ceny ostatních surovin o 1,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,5 % (v září 99,9 %) a po dvanácti měsících zamířily do pozitivních hodnot. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (104,2 %), stroje a dopravní prostředky (101,8 %) a průmyslové spotřební zboží (100,6 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze polotovary (97,7 %) a chemikálie (99,8 %).
 

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.

Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.

Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.
 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů na 29. 3. 2018.
 

_________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2018

 

  • cizc121817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz