Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2010

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně klesly

15.09.2010
Kód: r-7201-10
 
V červenci 2010 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 1,6 %, dovozní ceny o 1,4 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,7 %, dovozní ceny o 5,9 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,8 %, meziročně 97,0 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v červenci klesly o 1,6 % (v červnu růst o 1,0 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,4 %. Z významnějších skupin klesly ceny chemikálií o 2,5 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a polotovarů shodně o 1,3 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 1,8 %.
 • Dovozní ceny klesly o 1,4 % (v červnu růst o 1,1 %). Pokles celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo snížení cen minerálních paliv o 4,6 % a strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 1,5 %, ceny chemikálií a polotovarů klesly shodně o 0,7 %. Z významnějších skupin rostly pouze ceny ostatních surovin o 6,2 %.
 • Směnné relace se mírně snížily na hodnotu 99,8 % (v červnu 99,9 %) a devátý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Významnější negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (94,0 %), chemikálie (98,2 %), stroje a dopravní prostředky (99,2 %) a polotovary (99,4 %). Naopak z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (106,7 %), potraviny (101,9 %) a průmyslové spotřební zboží (100,2 %).

Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu třetí měsíc rostly, a to o 2,7 % (v červnu o 2,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen ostatních surovin o 33,4 % a polotovarů o 3,9 %. Výrazněji rostly ceny minerálních paliv o 17,3 %, ceny chemikálií o 9,6 % a ceny potravin o 3,2 %. Klesly pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 %.
 • Dovozní ceny vzrostly o 5,9 % (v červnu o 4,9 %). Růst byl podpořen také vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 28,4 %. Rostly také ceny ostatních surovin o 19,5 %, polotovarů o 5,1 %, chemikálií o 2,9 %, potravin o 2,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,4 %. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 2,5 %.
 • Směnné relace lehce poklesly na hodnotu 97,0 % (v červnu 97,2 %) a osmý měsíc se držely v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (91,4 %), stroje a dopravní prostředky (96,9 %) a polotovary (98,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (111,6 %), chemikálie (106,5 %) a potraviny (100,4 %).
Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc091510.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.09.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz