Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2017

Vývozní ceny poprvé po pětadvaceti měsících meziročně vzrostly

16.03.2017
Kód: 013014-17
 

V lednu 2017 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 1,3 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,5 %, dovozní ceny o 4,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,4 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny v lednu vzrostly o 1,3 % (v prosinci o 0,5 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 18,1 % (zejména uhlí a elektřina). Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 5,1 %, chemikálií o 1,2 %, polotovarů o 0,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. V žádné skupině ceny neklesly.

Dovozní ceny se v lednu zvýšily o 1,1 % (v prosinci o 1,3 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 5,6 %. Ceny ve skupině ostatních surovin rostly o 4,2 %, potravin o 2,3 %, polotovarů o 1,5 % a ceny chemikálií o 1,1 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 0,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,2 % (v prosinci hodnota 99,2 %). Z významnějších skupin zaznamenala pozitivní hodnoty směnných relací minerální paliva (111,8 %), průmyslové spotřební zboží (100,8 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (98,4 %) a polotovary (99,4 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu vzrostly o 1,5 % (v prosinci pokles o 0,5 %) a zaznamenaly první růst po pětadvaceti měsících. Podstatný vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 32,4 % (zejména uhlí, elektřina a ropa). Ceny ve skupině ostatních surovin rostly o 10,6 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a polotvarů se zvýšily shodně o 1,3 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 0,4 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 4,2 % (v prosinci o 1,5 %) a druhý měsíc rostly. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 31,4 %. Ceny ve skupině ostatních surovin se zvýšily o 12,0 %, potravin o 7,7 % a ceny polotovarů o 5,6 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se snížily o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 97,4 % (v prosinci hodnota 98,0 %) a čtvrtý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména potraviny (95,1 %), polotovary (95,9 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (101,2 %).

_______________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 20. 4. 2017

  • cizc031617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz