Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2010

Meziroční růst cen dovozu podpořily zemní plyn a ropa

15.10.2010
Kód: r-7201-10
 
V srpnu 2010 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 1,6 %, dovozní ceny o 1,2 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,6 %, dovozní ceny o 5,2 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,6 %, meziročně 96,6 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v srpnu klesly o 1,6 % (v červenci taktéž o 1,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,0 %. Z významnějších skupin klesly ceny chemikálií o 1,7 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,4 %. Ceny polotovarů a minerálních paliv se shodně snížily o 1,3 %. Rostly pouze ceny ostatních surovin o 0,9 %.
 • Dovozní ceny klesly o 1,2 % (v červenci o 1,4 %). Pokles celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,5 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,0 %, potravin o 1,9 %, ostatních surovin o 1,6 % a ceny chemikálií o 1,4 %. Ceny polotovarů se nezměnily. Růst cen nebyl zaznamenán v žádné ze sledovaných skupin.
 • Směnné relace se mírně snížily na hodnotu 99,6 % (v červenci 99,8 %) a desátý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Významnější negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly polotovary (98,7 %), stroje a dopravní prostředky (99,5 %) a chemikálie (99,7 %). Naopak z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (102,5 %), potraviny (101,7 %) a minerální paliva (100,7 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu čtvrtý měsíc rostly, tentokrát o 1,6 % (v červenci o 2,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen ostatních surovin o 28,5 % a polotovarů o 3,5 %. Výrazněji rostly ceny minerálních paliv o 14,7 %, chemikálií o 6,2 % a ceny potravin o 3,9 %. Klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 2,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %.
 • Dovozní ceny vzrostly o 5,2 % (v červenci o 5,9 %). Růst byl podpořen také vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 21,4 % (zejména zemní plyn a ropa). Rostly také ceny ostatních surovin o 29,3 %, polotovarů o 5,3 %, strojů a dopravních prostředků o 2,0 % a ceny chemikálií o 1,2 %. Z významnějších skupin klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,1 %.
 • Směnné relace lehce poklesly na hodnotu 96,6 % (v červenci 97,0 %) a devátý měsíc se držely v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (94,5 %), stroje a dopravní prostředky (96,1 %), polotovary (98,3 %) a průmyslové spotřební zboží (99,3 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací chemikálie (104,9 %) a potraviny (100,7 %).
Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc101510.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz