Indexy cen vývozu a dovozu zboží - srpen 2022

Ceny elektřiny a plynu výrazně rostly

11.10.2022
Kód: 013014-22
 

V srpnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 1,3 %, meziročně o 16,1 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 2,6 %, meziročně o 24,0 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 98,7 %, meziročně 93,6 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v srpnu rostly o 1,3 %, největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 16,5 % (elektřiny a plynu). Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 0,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Ceny ostatních surovin1klesly o 4,4 % (zvláště kovového odpadu a dřeva) a ceny chemikálií o 0,9 % (zejména organických chemikálií).

Meziročně se zvýšily o 16,1 % (po kurzovém očištění o 18,5 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 204,9 % (elektřiny, plynu, ropných výrobků a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně zejména ceny potravin o 24,0 % (hlavně obilovin), chemikálií o 19,6 % a ceny polotovarů2 o 18,0 % (zvláště kovových výrobků, železa a oceli).

Dovozní ceny
Meziměsíčně
v srpnu rostly o 2,6 %, největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 14,9 % (plynu a elektřiny). Ceny potravin rostly o 3,1 % (zvláště zeleniny a ovoce). Nejvíce poklesly ceny ostatních surovin o 7,2 % (hlavně rud kovů). Shodný pokles o 0,4 % zaznamenaly ceny chemikálií (zejména plastů) a polotovarů (především železa a oceli).

Meziročně se zvýšily o 24,0 % (po kurzovém očištění o 25,1 %), největší vliv mělo zvýšení cen minerálních paliv o 180,4 % (plynu, elektřiny, ropy, ropných výrobků a uhlí). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách, výrazně zejména ceny potravin o 19,4 % (hlavně masa a masných výrobků), polotovarů o 14,5 % (především železa a oceli, neželezných kovů a papíru) a ceny chemikálií o 14,1 % (zvláště anorganických chemikálií, plastů a hnojiv).

„V srpnu 2022 rostly meziročně vývozní ceny o více než 16 % a dovozní ceny o 24 %. Pokračoval výrazný růst cen elektřiny a plynu, kdy meziročně vývozní ceny elektřiny rostly téměř o 300 % a dovozní ceny plynu bezmála o 440 %. Jednalo se o nejvyšší hodnoty od počátku měsíčního zjišťování v lednu 1998,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 98,7 % (v červenci 98,4 %). Nejnižší hodnoty dosáhly potraviny (96,2 %), nejvyšší hodnoty ostatní suroviny (103,0 %).

Meziročně klesly na hodnotu 93,6 % (v červenci 94,1 %), což byla nejnižší hodnota od května 2000 (93,1 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (91,7 %), nejvyšší hodnoty minerální paliva (108,7 %).

_________________
[1] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
[2] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI: 10. 11. 2022

  • cizc101122.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz