Senioři

 
Graf Procentuální zastoupení populace ve věku 65 a více let v jednotlivých státech Evropy v letech 2000 a 2018
Zdroj dat: Eurostat

Analýzy, komentáře