Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2017

Ceny zahraničního obchodu pokračovaly v růstu

20.04.2017
Kód: 013014-17
 

V únoru 2017 rostly meziměsíčně vývozní a dovozní ceny shodně o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,5 %, dovozní ceny o 5,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 96,9 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny v únoru vzrostly o 0,4 % (v lednu o 1,3 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen chemikálií o 1,9 %. Z významnějších skupin rostly ceny ostatních surovin o 2,2 %, polotovarů o 0,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny nápojů a tabáku klesly o 0,2 %.

Dovozní ceny se v únoru zvýšily o 0,4 % (v lednu o 1,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen polotovarů o 1,4 %. Ceny ostatních surovin rostly o 3,4 % a ceny chemikálií o 1,3 %. Ceny minerálních paliv klesly o 0,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,0 % (v lednu hodnota 100,2 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací průmyslové spotřební zboží a chemikálie (shodně 100,6 %) a stroje a dopravní prostředky (100,3 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly především ostatní suroviny (98,8 %) a polotovary (99,3 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu rostly o 2,5 % (v lednu o 1,5 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 41,2 % (zejména uhlí a elektřina). Ceny ve skupině ostatních surovin rostly o 16,2 %, ceny chemikálií o 3,1 % a ceny polotvarů se zvýšily o 2,7 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 0,2 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 5,8 % (v lednu o 4,2 %) a třetí měsíc rostly. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 40,3 % (především ropa). Ceny ve skupině ostatních surovin se zvýšily o 17,2 %, polotovarů o 7,9 %, potravin o 7,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Snížily se pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 1,4 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 96,9 % (v lednu hodnota 97,4 %) a pátý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména polotovary (95,2 %), potraviny (95,9 %) a stroje a dopravní prostředky (98,9 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (101,2 %).

_______________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 5. 2017

 

  • cizc042017.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz