Indexy cen vývozu a dovozu zboží - březen 2024

Pokles cen elektřiny pokračoval

13.05.2024
Kód: 013014-24
 

V březnu 2024 se vývozní ceny zvýšily meziměsíčně o 0,1 %, meziročně o 1,8 %. Dovozní ceny meziměsíčně rostly o 0,4 %, meziročně se zvýšily o 0,1 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 99,7 %, meziročně 101,7 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v březnu rostly o 0,1 % (po kurzovém očištění se ceny nezměnily). Nejvíce rostly ceny chemických látek a chemických přípravků o 2,8 %, ostatních dopravních prostředků a zařízení o 2,1 % a ceny nábytku a produktů lesnictví a těžby dřeva shodně o 1,5 %. Nejvýrazněji klesly ceny usní a souvisejících výrobků o 3,5 %, koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,4 % a ceny nápojů o 1,3 %.

Meziročně v březnu rostly o 1,8 % (po kurzovém očištění klesly o 3,3 %). Výrazně rostly ceny ostatních dopravních prostředků a zařízení o 16,9 %, nábytku o 16,6 % a ceny motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů o 9,5 %. Snížily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 31,1 %, produktů lesnictví a těžby dřeva o 15,5 % a ceny produktů zemědělství a myslivosti o 13,1 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně v březnu rostly o 0,4 % (po kurzovém očištění o 0,3 %). Nejvíce se zvýšily ceny ropy a zemního plynu o 1,9 %, chemických látek a chemických přípravků o 1,5 % a ceny papíru a výrobků z papíru a pryžových a plastových výrobků shodně o 1,3 %. Klesly především ceny usní a souvisejících výrobků o 2,0 %, oděvů o 1,8 % a ceny ostatních nekovových minerálních výrobků a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu  shodně o 1,2 %.

Meziročně v březnu vzrostly o 0,1 % (po kurzovém očištění klesly o 4,3 %). Nejvýrazněji se zvýšily ceny ostatních dopravních prostředků a zařízení o 13,8 %, nápojů o 8,0 % a ceny motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů o 6,7 %. Významně se snížily ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 36,3 %, ropy a zemního plynu o 16,4 % a ceny dřeva a dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku, o 5,2 %.

„V březnu koruna meziročně významně oslabila vůči euru a dolaru. Ceny vývozu se meziročně zvýšily o 1,8 % a v dovozu o 0,1 %. V meziročním srovnání pokračovalo výrazné snížení cen elektřiny, ve vývozu i dovozu o více než 30,0 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 99,7 % (v únoru 100,8 %). Významně pozitivní hodnoty dosáhly chemické látky a chemické přípravky (101,3 %), negativní hodnoty pryžové a plastové výrobky (98,5 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 101,7 % (v únoru 102,8 %). Významnou pozitivní hodnotu zaznamenaly chemické látky a chemické přípravky (105,2 %), negativní hodnotu kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení (95,2 %).

Revize indexu vývozních a dovozních cen
V současné době byla dokončena pravidelná revize indexu vývozních a dovozních cen. Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2024 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, založeném na struktuře zahraničního obchodu roku 2021. Nově vypočítávané indexy jsou řetězeny na současnou časovou řadu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou nadále počítány všechny ostatní indexy (meziměsíční, meziroční, podíl klouzavých průměrů). Dosud zveřejňované indexy zůstávají v platnosti.

Prostřednictvím revize došlo ke změně koncepce, kde je za výchozí klasifikaci nově nastavena klasifikace CZ-CPA, což umožňuje v této klasifikaci publikovat údaje za sekce a oddíly (do podrobnosti CPA2). Rychlé informace jsou nově publikovány pouze v klasifikaci
CZ-CPA.
Tato změna rovněž zajišťuje lepší konzistenci s Rychlými informacemi cen výrobců.

Klasifikace SITC je nadále zveřejňována ve stejné podrobnosti jako dosud, zveřejňování klasifikace HS bylo ukončeno k prosinci roku 2023.

__________________ 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-24 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita) https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 11. 6. 2024


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 1. čtvrtletí 2024

  • cizc051324.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 3 Stálé váhy vývozu a dovozu podle sekcí klasifikace CPA
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.05.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz