Indexy cen výrobců - září 2020

Meziroční pokles cen zemědělských výrobců pokračoval již jedenáctý měsíc

16.10.2020
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně vzrostly shodně ceny zemědělských výrobců a ceny tržních služeb pro podniky o 0,8 %, ceny průmyslových výrobců o 0,2 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 3,5 % a ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 2,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,7 %.
 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,8 % v důsledku růstu cen skotu o 1,1 %. Ceny drůbeže se snížily o 3,9 %, jatečných prasat o 2,7 % a obilovin o 0,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 1,5 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,7 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,5 %. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,4 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,5 %, naopak ceny mléčných výrobků vzrostly o 1,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,8 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 14,3 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,5 %. Klesly ceny za služby v oblasti programování a poradenství, a to o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se meziměsíčně nezměnily.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,5 % (v srpnu o 1,9 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 1,1 %. Nižší byly ceny brambor o 27,1 %, ceny čerstvé zeleniny a obilovin klesly shodně o 0,7 %. Ceny ovoce vzrostly o 22,5 % a olejnin o 8,0 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 7,2 %, klesly ceny jatečných prasat o 18,4 %, drůbeže o 7,4 %, mléka o 4,0 % a skotu o 3,3 %. Vyšší byly ceny vajec, a to o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 % (v srpnu o 0,5 %). Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 10,6 %, těžby a dobývání o 3,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,0 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,0 %. Ceny dopravních prostředků se zvýšily o 2,9 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,0 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 4,7 %, naopak klesly ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,0 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 2,8 % a meziproduktů o 1,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,8 % (v srpnu o 3,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,3 % (v srpnu nižší o 0,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,7 % (v srpnu o 2,1 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,9 %, za poradenství v oblasti řízení o 5,0 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,2 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,2 %, za služby v oblasti programování o 3,1 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,0 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 3,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,1 % (v srpnu o 2,3 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,2 % (v červenci o 0,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 3,1 %. V Německu a v Rakousku byly ceny vyšší o 0,1 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,4 %, v České republice o 0,3 % a v Polsku o 0,2 %. Nejvíce klesly v Bulharsku o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v srpnu nižší o 2,3 % (v červenci o 2,9 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 6,8 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,3 %, v Polsku o 1,4 %, v Německu o 1,1 % a v České republice o 0,5 %. Na Slovensku se ceny nezměnily. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,6 %.

 

_____________________


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2020

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2020

 • cipc101620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Meziroční pokles cen zemědělských výrobců pokračoval již jedenáctý měsíc
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz