Indexy cen výrobců - květen 2022

Ceny výrobců opět významně rostly

16.06.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 5,9 % a meziročně o 39,2 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 1,9 % a meziročně o 27,9 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,1 % a meziročně o 13,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 5,8 %.

„V květnu pokračoval růst cen všech výrobců. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily téměř o 28 % a ceny v zemědělství o více než 39 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13,5 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší téměř o 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 5,9 %. Vzrostly ceny drůbeže o 13,8 %, obilovin o 8,2 %, jatečných prasat o 5,9 %, skotu o 4,9 % a mléka o 3,2 %. Klesly ceny olejnin o 1,2 % a ovoce o 4,0 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 39,2 % (v dubnu o 35,3 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 54,7 %. Vyšší byly ceny obilovin o 60,3 %, olejnin o 55,9 % a brambor o 25,7 %, ceny ovoce byly nižší o 17,4 % a zeleniny o 9,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 22,2 %. Vzrostly ceny skotu o 30,7 %, jatečních prasat o 23,5 %, mléka o 21,8 %, vajec o 17,7 % a drůbeže o 15,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 1,9 %. Nejrychleji rostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně vzrostly ceny těžby a dobývání o 4,3 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 3,4 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,1 %, mléčných výrobků o 5,3 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 5,1 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 4,2 %. V odvětví elektřiny, plynu a páry ceny klesly o 3,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,6 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 27,9 % (v dubnu o 26,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry byly vyšší o 45,8 %, chemických látek a výrobků o 39,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 34,7 % a dřeva, papíru a tisku také o 34,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 19,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 53,9 % a meziproduktů o 29,7 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 19,4 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,0 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,5 % (v dubnu o 12,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 26,5 % (v dubnu o 25,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,3 %, zvýšily se ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,7 %, za služby v pozemní dopravě o 1,1 % a za pojištění o 0,3 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání, a to o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,8 % (v dubnu o 5,5 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 19,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 16,5 % a za služby v oblasti zaměstnání o 12,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,9 % (v dubnu o 4,7 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně vyšší o 1,3 % (v březnu o 5,4 %). Nejvíce se zvýšily ceny na Slovensku o 9,3 %. V Polsku vzrostly ceny o  3,6 %, v Německu o 2,7 %, v Česku o 2,3 % a v  Rakousku o 1,5 %. Výrazně klesly ceny v Irsku o 16,4 %.

V dubnu meziročně vzrostly ceny v EU o 37,0 % (v březnu o 36,6 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Dánsku a v Irsku o 62,3 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 49,3 %, v Německu o 33,1 %, v Polsku o 32,2 %, v Rakousku o 28,6 % a  v Česku o 26,6 %.

_______________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 20. 7. 2022

 

 • cipc061622.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz