Indexy cen výrobců - duben 2023

Meziroční pokles cen v průmyslu a zemědělství pokračoval

18.05.2023
Kód: 011047-23
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 3,3 % a meziročně vzrostly o 0,1 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,2 % a meziročně byly vyšší o 6,4 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 7,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,4 % a meziročně o 6,6 %.

„Ceny zemědělských a průmyslových výrobců stále pokračovaly ve zmírňování meziročního růstu. Růst cen průmyslových výrobců dosáhl na 6,4 %, u cen zemědělských výrobců se téměř zastavil, a to na 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o téměř 8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 6,6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,3 %. Klesly ceny brambor o 10,8 %, ovoce o 6,7 %, obilovin o 6,1 %, vajec o 5,7 %, mléka o 4,6 % a olejnin o 3,4 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 17,3 % a prasat o 3,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,1 % (v březnu o 11,6 %). V rostlinné výrobě ceny poprvé od října 2020 klesly, a to o 12,0 %. Nižší byly ceny olejnin o 30,8 %, ovoce o 15,0 % a obilovin o 11,7 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 99,6 % a brambor o 25,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 20,4 %. Vzrostly ceny vajec o 56,9 %, drůbeže o 26,9 %, prasat o 26,4 %, mléka o 17,0 % a skotu o 5,3 %.

Meziměsíčně byly ceny průmyslových výrobců nižší o 1,2 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 2,5 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 3,2 %. Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků klesly o 3,7 %, dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 3,3 % a ropy a zemního plynu o 6,1 %. Ceny potravinářských výrobků byly nižší o 0,6 %, z toho zejména mléčných výrobků o 2,9 %. Vzrostly ceny ostatní těžby a dobývání nerostných surovin o 2,9 % a nápojů o 0,5 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 6,4 % (v březnu o 10,2 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 16,5 %, potravinářských výrobků o 16,6 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 18,8 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 78,9 %. Klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny chemických látek a chemických přípravků o 9,8 %, základních kovů o 6,1 %, dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 7,0 % a kovodělných výrobků o 1,0 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 15,5 % a energií o 8,6 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 5,7 % (v březnu o 9,5 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 7,8 % (v březnu po zpřesnění o 9,0 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 6,0 % (v březnu o 10,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,4 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí vzrostly o 1,4 %, v pozemní dopravě o 2,1 %, v oblasti programování o 3,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,4 % a za služby v oblasti zaměstnání o 5,0 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě klesly o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,6 % (v březnu o 5,7 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 25,4 %, za služby v oblasti programování o 9,4 %, za poštovní a kurýrní služby o 8,0 %, za služby v oblasti nemovitostí o 7,0 %, za služby v pozemní dopravě o 6,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,6 % (v březnu o 5,9 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2023 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně klesly o 1,5 % (v únoru o 0,6 %). Nejvíce se snížily ceny v Řecku o 7,3 %, v Irsku o 4,6 % a v Litvě o 4,0 %. V Německu byly ceny nižší o 2,7 %, na Slovensku o 1,7 %, v Rakousku o 1,5 %, v Česku o 1,0 % a v Polsku o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny na Kypru o 2,4 % a ve Francii o 2,0 %. V březnu meziročně vzrostly ceny v EU o 7,0 % (v únoru o 14,5 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Maďarsku o 48,1 %, na Slovensku o 32,9 % a v Lotyšsku o 27,0 %. V Polsku byly ceny vyšší o 14,3 %, v Rakousku o 11,5 %, v Česku o 10,2 % a v Německu o 8,1 %. Nejvíce meziročně klesly ceny v Irsku o 29,9 % a v Řecku o 10,8 %.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 23 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 23 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2023

 • cipc051823.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.05.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz