Indexy cen výrobců - červen 2011

Ceny výrobců meziměsíčně klesly

15.07.2011
Kód: r-7001-11
 Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,5 % a ceny tržních služeb o 0,7 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se shodně snížily o 0,2 %.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 27,1 %, průmyslových výrobců o 5,5 % a tržních služeb o 1,0 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,4 %.


* * *


Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců po patnácti měsících růstu klesly v úhrnu o 0,5 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 1,1 %, ceny obilovin klesly o 0,4 %, olejnin o 1,9 %, ovoce o 6,1 % a zeleniny o 21,8 %. Ceny brambor se zvýšily o 1,3 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,3 %. Ceny prasat vzrostly o 1,3 %, drůbeže o 0,8 % a mléka o 0,2 %. Snížily se ceny skotu o 0,1 % a vajec o 7,0 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,2 %. Po sedmi měsících růstu došlo k poklesu cenové hladiny zejména vlivem snížení cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,7 %, chemických látek a výrobků o 2,1 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů, tabáku stouply o 0,4 % a ceny pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů snížily o 0,2 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,6 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,7 % v důsledky poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 5,7 %. Dále se snížily ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 27,1 % (v květnu o 31,5 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 45,7 % v důsledku zvýšení cen obilovin o 82,8 % a olejnin o 48,9 %. Ceny brambor byly vyšší o 13,2 % a ovoce o 11,8 %. Ceny zeleniny klesly o 23,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 8,0 %. Vzrostly ceny mléka o 13,3 % a drůbeže o 11,6 %, dále skotu o 3,8 % a prasat o 3,4 %. Nižší byly ceny vajec o 22,0 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2010.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 5,5 % (v květnu o 6,2 %). Celkový index nejvýznamněji ovlivnily ceny potravinářských výrobků, nápojů, tabáku, a to růstem o 10,0 %, ceny koksu a rafinovaných ropných produktů vzestupem o 17,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 8,1 %. Meziročně poklesly především ceny dopravních prostředků o 3,9 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 8,4 %, klesly jen ceny výrobků investiční povahy, a to o 0,8 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,4 % (v květnu o 0,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,6 % (v květnu o 2,9 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,0 % (v květnu o 1,2 %). Vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 7,6 %. Dále byly vyšší ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,6 %, v nákladní dopravě o 2,0 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 2,4 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,1 %, dále za pojištění o 2,4 % a za telekomunikační služby o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,2 % (v květnu o 0,3 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – v květnu 2011*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně klesly o 0,3 % (v dubnu stouply o 1,0 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny v Řecku o 1,4 %, ve Švédsku a ve Spojeném království shodně o 1,1 % a ve Francii o 0,5 %. Nejvíce vzrostly ceny na Kypru o 1,8 %, v Lotyšsku o 1,3 %, v Irsku a v Litvě shodně o 1,2 %. V České republice se zvýšily o 0,5 %, na Slovensku o 0,4 %, v Německu se ceny nezměnily a v Polsku klesly o 0,3 %. Za Rakousko nejsou data za květen k dispozici.

Meziročně ceny v EU 27 v květnu stouply o 7,1 % (v dubnu o 7,7 %). Ceny se nejvíce zvýšily ve Spojeném království o 11,9 %, v Dánsku o 10,8 %, v Nizozemsku o 10,7 % a v Bulharsku o 10,0 %. V Polsku ceny vzrostly o 7,8 %, v České republice o 6,2 %, v Německu o 6,1 % a na Slovensku o 3,2 %. Za Rakousko nejsou data za květen k dispozici. K meziročnímu poklesu cen v žádné zemi EU 27 nedošlo.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 2. čtvrtletí 2011Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - 7. k. d. následujícího měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 700144 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )

Termín zveřejnění další RI: 15. 8. 2011  • cipc071511.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz