Indexy cen výrobců - září 2012

Největší meziroční růst cen zemědělských výrobců za posledních třináct měsíců

15.10.2012
Kód: r-7001-12
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 3,1 % a tržních služeb o 1,3 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 10,3 %, průmyslových výrobců o 1,7 %. Nižší byly ceny stavebních prací o 0,4 % a tržních služeb o 0,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 3,1 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 4,0 % v důsledku růstu cen průmyslových plodin o 8,9 %. Dále vzrostly ceny obilovin o 3,8 %. Klesly ceny brambor o 10,3 %, zeleniny o 7,9 % a ovoce o 5,1 %. Ceny v živočišné výrobě se poprvé po pěti měsících zvýšily o 1,9 %, vzrostly ceny vajec o 5,0 %, prasat o 4,6 % a drůbeže o 2,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se na úhrnu nezměnily. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,0 %, z toho ceny průmyslových krmiv o 7,9 % a masa a masných výrobků o 2,2 %. Ceny chemických látek a výrobků se zvýšily o 1,9 % a koksu a rafinovaných ropných produktů o 0,5 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,3 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,2 % a dopravních prostředků o 0,7 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,3 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 11,9 %, klesly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 0,1 % a za nákladní dopravu o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 10,3 % (v srpnu o 4,6 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 18,0 %, zvýšily se ceny obilovin o 19,4 %, olejnin o 14,7 %, a zeleniny o 12,8 %. Ceny brambor byly poprvé po dvanácti měsících vyšší, a to o 4,8 %. Ceny ovoce klesly o 6,3 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 1,2 %. Stouply ceny vajec o 32,4 % a prasat o 17,1 %. Ceny skotu byly vyšší o 12,9 %, drůbeže o 3,5 %. Ceny mléka klesly o 12,7 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 1,7 % (v srpnu o 1,9 %). Cenovou hladinu významně ovlivnil růst cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 13,3 %, chemických látek a výrobků o 8,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,2 %, z toho ceny průmyslových krmiv stouply o 15,7 % a masa a masných výrobků o 6,8 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,6 % a těžby a dobývání o 2,2 %, především ceny černého a hnědého uhlí a lignitu klesly o 6,3 %, naopak ceny ropy a zemního plynu stouply o 22,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 4,3 %, klesly pouze ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 0,8 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,4 % (stejně jako v srpnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,6 % (v srpnu o 0,9 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,5 % (v srpnu o 0,9 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,4 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,8 % a za telekomunikační služby o 1,0 %. Vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 0,7 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,2 % (v srpnu o 0,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v srpnu 2012*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně stouply o 1,0 % (v červenci o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvyšší nárůsty cen byly v Dánsku o 2,9 %, ve Spojeném království o 1,8 % a ve Finsku o 1,7 %. V Rakousku ceny vzrostly o 0,7 %, v České republice, v Německu a na Slovensku shodně o 0,5 % a v Polsku o 0,4 %. Ceny zůstaly stejné v Belgii, v Maďarsku a na Maltě. Pokles cen nebyl zaznamenán v žádné ze zemí Evropské unie.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v srpnu o 2,7 % (v červenci o 1,4 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Bulharsku o 7,1 %, v Řecku o 6,8 % a na Kypru o 6,7 %. Na Slovensku ceny stouply o 4,2 %, v Polsku o 3,3 %, v České republice o 1,9 %, v Německu o 1,6 % a v Rakousku o 1,1 %. Meziročně ceny klesly pouze ve Švédsku o 0,5 %.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 3. čtvrtletí roku 2012


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ře ditel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 11. 2012  • cipc101512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz