Indexy cen výrobců - březen 2022

Meziměsíční i meziroční růst cen výrobců pokračoval

20.04.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 5,4 % a meziročně o 27,2 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 4,2 % a meziročně o 24,7 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně o 10,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 1,4 % a meziročně o 4,9 %.

„V březnu pokračoval meziměsíční i meziroční růst cen všech výrobců. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily téměř o 25 % a ceny v zemědělství o více než 27 %. Ceny stavebních prací vzrostly dle odhadů o více než 10 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 4,9 %,“ upozorňuje Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 5,4 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 8,2 %, obilovin o 6,5 % a drůbeže o 6,1 %. Ceny olejnin se zvýšily o 4,7 % a skotu o 4,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 27,2 % (v únoru o 22,9 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 38,8 %. Vyšší byly ceny olejnin o 48,2 %, obilovin o 39,8 % a brambor o 21,8 %, ceny ovoce byly nižší o 14,0 % a zeleniny o 18,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 12,4 %. Vzrostly ceny skotu o 18,9 %, mléka o 16,4 %, vajec o 7,1 % a jatečních prasat o 3,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 4,2 %. Vzrostly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 4,8 %, elektřiny, plynu a páry o 2,3 % a chemických látek a výrobků o 4,9 %. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa o 3,4 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 16,4 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 24,7 % (v únoru o 21,3 %). Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry vzrostly o 48,9 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 62,3 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 27,8 % a chemických látek a výrobků o 42,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 11,5 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 53,7 % a meziproduktů o 24,3 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 15,5 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,0 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,4 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 10,4 % (v únoru po aktualizaci odhadu o 9,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 22,8 % (v únoru o 20,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 1,4 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 16,1 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě vzrostly o 1,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,9 % (v únoru o 4,3 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,7 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 15,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 9,5 %. Ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu byly vyšší o 7,3 %, za služby v pozemní dopravě o 5,6 %, za vydavatelské služby o 5,2 % a za právní a účetnické služby o 5,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,2 % (v únoru o 3,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2022 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně vyšší o 1,1 % (v lednu o 5,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny na Slovensku o 13,6 % a ve Slovinsku o 5,7 %. V Česku vzrostly ceny o 2,2 %, v Německu o 1,3 %, v Polsku a v Rakousku shodně o 1,2 %. Ceny klesly nejvíce v Irsku o 8,1 %. V únoru meziročně vzrostly ceny v EU o 31,1 % (v lednu o 30,4 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 63,4 % a v Rumunsku o 57,7 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 39,4 %, v Německu o 25,6 %, v Rakousku o 24,3 %, v Česku a v Polsku shodně o 21,3 %.

_______________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 5. 2022


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2022

 • cipc042022.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.04.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz