Indexy cen výrobců - srpen 2020

Meziroční pokles cen v průmyslu pokračoval již pátý měsíc

16.09.2020
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,8 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, zvýšily se ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,9 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 3,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 3,8 %. Klesly ceny brambor o 14,9 %, ovoce o 19,8 % a čerstvé zeleniny o 22,9 %. Ceny jatečných prasat se snížily o 5,4 %, vajec o 3,9 %, olejnin o 3,5 % a mléka o 0,6 %. Vzrostly ceny drůbeže, a to o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 %. Klesly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a dopravních prostředků o 0,8 % a pryžových a plastových výrobků, ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 %. Naopak, vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 2,1 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku 0,2 %, z toho nápoje o 1,4 % a mléčné výrobky o 0,5 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,4 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,9 % a za finanční služby o 1,2 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě klesly o 0,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,9 % (v červenci o 4,1 %). V rostlinné výrobě ceny po jedenácti měsících poklesu vzrostly o 1,1 %. Byly vyšší ceny ovoce o 4,1 % a olejnin o 7,7 %. Nižší byly ceny brambor 25,6 % a čerstvé zeleniny o 10,3 %, ceny obilovin se nezměnily. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,4 %, klesly ceny jatečných prasat o 14,8 %, skotu o 5,1 % a mléka o 4,4 %. Vyšší byly ceny vajec o 7,8 % a drůbeže o 3,8 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,5 % (v červenci o 0,1 %). Je to již pátý meziroční pokles v řadě. Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 11,5 %, těžby a dobývání o 3,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,6 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,3 %. Ceny dopravních prostředků vzrostly o 1,4 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,5 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 4,7 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 1,8 % a meziproduktů o 2,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,4 % (v červenci o 3,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,5 % (v červenci o 0,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,1 % (stejně jako v červenci). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 5,8 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,5 %, za služby v oblasti programování o 4,3 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,0 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,2 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,3 % (stejně jako v červenci).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (v červnu o 0,8 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 2,3 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,5 %, v Polsku, Rakousku a Německu o 0,2 % a v České republice o 0,1 %. Ceny nejvíce klesly na Kypru o 2,2 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v červenci nižší o 3,0 % (v červnu o 3,3 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 8,5 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,7 %, v Německu o 1,5 %, v  Polsku o 1,0 % a v České republice o 0,1 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,7 %.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 10. 2020

 • cipc091620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Meziroční pokles cen v průmyslu pokračoval již pátý měsíc
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz