Indexy cen výrobců - květen 2014

Ceny tržních služeb meziročně po čtrnácti měsících vzrostly

16.06.2014
Kód: 011047-14
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců, stavebních prací a tržních služeb se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 0,7 % a průmyslových výrobců o 0,1 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,5 % a tržních služeb o 0,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 5,9 %, olejnin o 3,0 %, obilovin o 2,5 %, prasat o 2,2 % a drůbeže o 1,4 %. Ceny vajec klesly o 4,9 %, ovoce o 5,0 % a brambor o 6,4 %.

Ceny průmyslových výrobců na úhrnu zůstaly beze změny. Chemické látky a výrobky se zvýšily o 0,6 % a ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 0,5 %. Potravinářské výrobky, nápoje a tabák vzrostly o 0,2 %, z toho ceny nápojů o 0,6 % a masa a masných výrobků o 0,5 %. Klesly ceny těžby a dobývání o 0,9 % a elektrických zařízení o 0,4 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v úhrnu nezměnily. Vzrostly ceny v oddílu reklamní služby a průzkum trhu o 0,1 %, ceny v pozemní a potrubní dopravě klesly o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby opět stagnovaly.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 0,7 % (v dubnu o 2,8 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 7,7 %. Klesly ceny obilovin o 15,6 %, čerstvé zeleniny o 13,7 % a olejnin o 4,6 %. Naopak vyšší byly ceny brambor o 26,0 % a ovoce o 10,1 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 8,7 % v důsledku růstu cen mléka o 19,2 %. Ceny skotu byly nižší o 2,1 %, ceny drůbeže a vajec klesly shodně o 1,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,1 % (v dubnu o 0,3 %). Nejvýznamněji ovlivnil výši cenové hladiny pokles cen elektřiny, plynu a páry o 8,6 % a těžby a dobývání o 4,6 %. Vzrostly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 5,2 % a dopravních prostředků o 3,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 4,6 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se zvýšily o 2,0 % a dřeva, papíru a tisku o 4,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,7 %, z toho ceny mléčných výrobků o 10,1 % a masa a masných výrobků o 2,8 %. Naopak klesly ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 15,3 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 12,0 % a průmyslových krmiv o 8,2 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 4,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,5 % (v dubnu o 0,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,8 % (v dubnu o 1,2 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly poprvé po čtrnácti měsících vyšší o 0,4 % (v dubnu klesly o 0,5 %). Snížily se ceny za telekomunikační služby o 6,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,0 %. Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,2 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,2 %, za pojištění o 2,8 % a za pozemní a potrubní dopravu o 1,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,6 % (v dubnu nižší o 0,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v dubnu 2014*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně snížily o 0,1 % (v březnu o 0,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny na Maltě o 2,3 %, v Belgii o 1,5 % a ve Švédsku o 0,6 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,3 %, v Polsku o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. V České republice a v Rakousku zůstaly ceny beze změny. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 1,7 %, v Řecku o 1,3 % a v Lotyšsku o 0,7 %.

Meziročně se ceny v EU28 v dubnu snížily o 1,1 % (v březnu o 1,6 %). Nejvíce klesly ceny v Belgii o 5,1 %, na Kypru o 4,7 %, v Estonsku a na Slovensku shodně o 4,6 %. V Rakousku byly ceny nižší o 1,5 %, v Německu o 0,9 %, v Polsku o 0,5 % a v České republice o 0,3 %. Ceny vzrostly pouze v Rumunsku o 1,1 %, v Řecku o 0,8 %, ve Španělsku a v Lotyšsku shodně o 0,1 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 16 . 7. 2014  • cipc061614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz