Indexy cen výrobců - únor 2024

Ceny průmyslových a zemědělských výrobců meziročně opět klesly

18.03.2024
Kód: 011047-24
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 0,7 % a meziročně byly nižší o 18,7 %. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,5 %, meziročně byly nižší o 0,9 %. Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,1 % a meziročně byly vyšší o 1,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,5 % a meziročně byly vyšší o 4,9 %.

„V meziročním srovnání klesly ceny v průmyslu téměř o 1 %. V zemědělství se ceny meziročně snížily již desátý měsíc v řadě, tentokrát téměř o 19 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 1,6 % a ceny tržních služeb pro podniky o 4,9 %,upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,7 %. Vzrostly ceny zeleniny o 28,8 %, ovoce o 19,6 %, skotu o 1,9 % a mléka o 0,5 %. Ceny olejnin klesly o 0,3 %, drůbeže o 0,4 % a obilovin o 0,5 %. Ceny prasat se snížily o 1,0 %, brambor o 1,3 % a vajec o 2,7 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 18,7 % (v lednu o 19,8 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 23,7 %. Nižší byly ceny olejnin o 25,4 % a obilovin o 34,1 %. Zvýšily se ceny ovoce o 60,8 %, zeleniny o 27,4 % a brambor o 25,2 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 13,0 %. Klesly ceny vajec o 27,1 %, mléka o 18,0 %, drůbeže o 9,5 % a skotu o 0,8 %. Vyšší byly ceny prasat, a to o 2,3 %.

Meziměsíčně byly ceny průmyslových výrobců vyšší o 0,5 %. Vzrostly zejména ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a přípravků se zvýšily o 3,8 %, motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 1,3 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 2,6 %. Ceny v oddíle elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 0,7 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,9 %. Klesly ceny kovodělných výrobků o 0,4 %, nápojů o 0,6 % a potravinářských výrobků o 0,2 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 2,1 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně snížily o 0,9 % (v lednu o 1,8 %). Nižší byly ceny potravinářských výrobků o 5,9 %, základních kovů o 10,3 %, chemických látek a přípravků o 10,6 % a dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 15,2 %. Vzrostly ceny motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 4,0 % a oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 4,7 %. Ceny v oddíle elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 0,7 %, z toho ceny vyrobeného plynu, rozvodu plynných paliv a obchodu s plynem o 41,1 %, naopak ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou klesly o 2,9 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se snížily ceny meziproduktů o 5,5 % a zboží krátkodobé spotřeby o 1,3 %. Ceny energií vzrostly o 0,7 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií byly meziročně nižší o 1,7 % (stejně jako v lednu).

Ceny stavebních prací dle odhadů i ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se meziměsíčně zvýšily shodně o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 1,6 % (v lednu o 2,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,9 % (v lednu o 1,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,5 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 12,6 %, cen za služby v oblasti zaměstnání o 4,6 % a cen za služby v oblasti nemovitostí o 2,2 %. Shodně vzrostly ceny za služby v oblasti programování a poradenství, za služby v oblasti pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného soc. zabezpečení a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, a to o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,9 % (v lednu o 4,6 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 14,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 12,8 % a za služby v oblasti nemovitostí o 7,9 %. Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,8 %, za právní a účetnické služby o 6,1 % a za vedení podniků o 5,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,3 % (v lednu o 4,0 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2024 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně snížily o 0,9 % (v prosinci o 0,8 %). Nejvíce klesly ceny na Slovensku o 14,3 %, v Polsku o 3,0 % a v Rakousku o 2,2 %. V Česku ceny vzrostly o 2,5 % a v Německu o 0,2 %. Vyšší růst cen byl zjištěn v Estonsku o 5,3 % a v Irsku o 4,0 %. V lednu byly ceny v EU meziročně nižší o 8,4 % (v prosinci o 10,0 %). Ceny se snížily zejména v Irsku o 21,5 % a v Bulharsku o 17,8 %. Na Slovensku klesly ceny o 12,1 %, v Rakousku o 11,7 %, v Polsku o 11,0 %, v Německu o 4,5 % a v Česku o 1,8 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lucembursku o 15,0 %.

____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace a časové řady ve Veřejné databázi:
011041 - 24 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 24 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 24 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 24 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 17. 4. 2024

 • cipc031824.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2020)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2021=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.03.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz