Indexy cen výrobců - leden 2010

Meziroční pokles cen služeb

15.02.2010
Kód: r-7001-10
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 4,2 %, průmyslových výrobců o 0,5 % a stavebních prací o 0,2 %. Ceny tržních služeb klesly o 2,1 %.
Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 6,3 % a průmyslových výrobců o 1,5 % a tržních služeb o 0,7 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,3 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 4,2 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 6,9 %, především v důsledku vyšších cen zeleniny o 13,6 %, brambor o 16,9 % a chmelu o 73,0 %. Ceny v živočišné výrobě vzrostly o 1,5 %. Zvýšily se ceny mléka o 4,3 %, nižší byly ceny vajec o 4,4 % a drůbeže o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 % (v prosinci o 0,1 %). Stouply zejména ceny chemických látek a výrobků o 6,9 %, koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 6,2 % a vody, její úpravy a rozvodu o 3,7 %. Klesly především ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 1,2 % (z toho elektřiny o 3,6 %) a dopravních prostředků o 1,0 %.

Ceny stavebních prací vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 2,1 %. Výrazně klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 17,8 % (ceny za reklamy v Tv a rozhlase nižší o 29,3 %). Ceny za služby v oblasti zaměstnání byly vyšší o 2,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se v úhrnu nezměnily.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 6,3 % (v prosinci o 12,7 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 9,2 % zejména v důsledku nižších cen olejnin o 19,7 %, brambor o 16,3 % a obilovin o 13,3 %. Vyšší byly ceny ovoce o 2,9 %, zeleniny o 18,8 % a chmelu o 38,7 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 3,1 %. Klesly ceny skotu o 1,3 %, mléka o 1,8 %, drůbeže o 2,7 % a prasat o 8,6 %. Ceny vajec byly vyšší o 3,9 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 1,5 % (v prosinci o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového indexu mělo snížení cen obecných kovů a kovodělných výrobků o 13,1 %, potravinářských výrobků o 3,4 %, dopravních prostředků o 5,1 % a elektřiny, plynu a páry o 1,9 % (z toho elektřiny o 3,7 %). Vzrostly především ceny koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 37,9 % a chemických látek a výrobků o 17,1 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu stouply o 4,3 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny meziproduktů o 4,4 %, nejvíce stouply ceny energie o 4,5 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,3 % (stejně jako v prosinci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 2,9 % (v prosinci o 3,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly v úhrnu nižší o 0,7 % (první pokles od roku 1999, v prosinci ještě vyšší o 0,8 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,9 %, za služby nákladní dopravy o 4,8 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,2 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 8,4 % a za programování a poradenství o 5,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,2 %.


Ceny průmyslových výrobců v EU – v prosinci 2009*

V zemích Evropské unie (EU 27) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně nezměnily (v listopadu stouply o 0,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce stouply ceny v Bulharsku (o 0,9 %), ve Švédsku (o 0,8 %), v Litvě (o 0,6 %) a v Lotyšsku (o 0,5 %). Na Slovensku ceny vzrostly o 0,1 % a v Německu se nezměnily. Nejvíce se snížily ceny na Maltě (o 0,7 %) a v Dánsku (o 0,6 %).
Meziročně ceny v EU 27 v prosinci klesly o 1,7 % (v listopadu o 3,3 %). Ceny se nejvíce snížily v Lotyšsku (o 10,1 %), na Maltě (o 8,8 %), v Litvě (o 5,6 %), v Nizozemsku (o 5,5 %), v Německu o 5,2 % a na Slovensku o 5,1 %. Ceny vzrostly zejména v Řecku (o 4,5 %), v Rumunsku (o 3,6 %) a ve Spojeném království (o 3,2 %).

* předběžná data
Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )  • cipc021510.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.02.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz