Indexy cen výrobců - prosinec 2023

V průměru za celý rok 2023 klesly meziročně pouze ceny zemědělských výrobců

17.01.2024
Kód: 011047-23
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 1,2 % a meziročně o 19,0 %. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,5 %, meziročně byly vyšší o 1,4 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily a meziročně byly vyšší o 4,4 %.
V průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 byly ceny zemědělských výrobců nižší o 6,0 %, vzrostly ceny průmyslových výrobců o 5,0 %, ceny stavebních prací o 6,0 % a ceny tržních služeb
pro podniky o 5,6 %.

„Ceny v zemědělství v meziročním srovnání klesly již osmý měsíc v řadě. V prosinci se snížily meziročně o 19 %. Ceny průmyslových výrobců byly meziročně vyšší o 1,4 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2,6 % a ceny tržních služeb pro podniky o 4,4 %,upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 1,2 %. Klesly ceny skotu a ovoce shodně o 1,2 %, prasat o 2,0 %, obilovin o 2,6 % a drůbeže o 4,2 %. Ceny zeleniny vzrostly o 7,3 %, brambor o 3,6 %, vajec o 3,0 % a mléka o 2,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 19,0 % (v listopadu o 16,2 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 23,3 %. Nižší byly ceny olejnin o 31,7 % a obilovin o 37,2 %. Zvýšily se ceny ovoce o 43,3 %, brambor o 25,8 % a zeleniny o 4,6 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 12,9 %. Klesly ceny mléka o 19,6 %, vajec o 18,1 %, drůbeže o 11,0 % a skotu o 3,7 %. Vyšší byly ceny prasat, a to o 7,8 %.
Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 nižší o 6,0 % (v roce 2022 vyšší o 31,8 %). Ceny rostlinných výrobků klesly o 13,7 %, ceny živočišných vzrostly o 7,0 %. Nižší byly ceny obilovin o 20,4 % a olejnin o 28,8 %, ceny brambor byly vyšší o 39,4 %, zeleniny o 19,0 % a ovoce o 10,4 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny vajec o 28,6 %, prasat o 25,0 %, drůbeže o 8,8 %, skotu o 2,7 % a mléka o 0,5 %.

Meziměsíční pokles cen průmyslových výrobců o 0,5 % byl ovlivněn především snížením cen v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a přípravků byly nižší o 3,1 %, základních kovů o 0,8 %, nápojů o 0,9 %, ropy a zemního plynu o 3,8 % a potravinářských výrobků o 0,1 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 0,3 % a shodně o 0,3 % vzrostly také ceny pryžových a plastových výrobků. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 1,4 % (v listopadu o 0,8 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 6,3 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 61,7 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 9,6 % a motorových vozidel o 3,1 %. Ceny ropy a zemního plynu se zvýšily o 43,8 %. Snížily se ceny základních kovů o 12,6 %, potravinářských výrobků o 4,1 %, dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 22,7 % a papíru a výrobků z papíru o 14,9 %. Klesly také ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 6,7 % a výrobků investiční povahy o 4,3 %. Snížily se pouze ceny meziproduktů, a to o 4,8 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií meziročně klesly o 0,6 % (v listopadu o 0,9 %).
Ceny průmyslových výrobců se v roce 2023 meziročně průměrně zvýšily o 5,0 % (v roce 2022 o 24,3 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 15,8 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 71,2 %, ropy a zemního plynu o 42,3 % a potravinářských výrobků o 8,6 %. Nižší byly zejména ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny základních kovů klesly o 9,4 %, chemických látek a chemických přípravků o 9,0 % a dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 12,7 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 2,6 % (v listopadu o 3,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,1 % (v listopadu pokles o 0,5 %).
Ceny stavebních prací byly dle odhadu v průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 vyšší o 6,0 % (v roce 2022 po zpřesnění o 12,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2023 o 3,8 % (v roce 2022 o 20,7 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily. Klesly ceny za služby v oblasti pozemní dopravy o 0,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti programování a poradenství o 0,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se též nezměnily. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,4 % (v listopadu o 5,0 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 11,0 %, za informační služby o 9,9 %, za služby v oblasti zaměstnání o 8,8 %, za vydavatelské služby o 5,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,4 % (v listopadu o 5,1 %).
Ceny tržních služeb
pro podniky se průměru za celý rok 2023 v porovnání s rokem 2022 zvýšily o 5,6 % (v roce 2022 o 5,8 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 22,1 %, za informační služby o 12,1 %, za poštovní a kurýrní služby o 10,0 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 8,2 % a za služby v oblasti nemovitostí o 6,5 %. Ceny za právní a účetnické služby se zvýšily o 5,0 %, za služby v pozemní dopravě o 4,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,7 % (v roce 2022 o 5,1 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně snížily o 0,2 % (v říjnu vzrostly o 0,2 %). Nejvíce klesly ceny na Slovensku o 3,0 %, v Portugalsku o 2,3 % a ve Španělsku o 2,1 %. V Polsku byly ceny nižší o 0,8 %, v Německu o 0,5 % a v Česku o 0,4 %. V Rakousku ceny vzrostly o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve Švédsku o 4,1 % a ve Francii o 2,4 %. V listopadu byly v EU ceny meziročně nižší o 8,1 % (v říjnu o 8,7 %). Ceny klesly nejvíce v Belgii o 18,7 %, v Itálii o 16,3 % a v Lotyšsku o 15,3 %. V Německu se ceny snížily o 7,9 %, v Rakousku o 4,2 % a v Polsku o 3,9 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lucembursku o 20,4 %, na Slovensku o 10,9 % a ve Slovinsku o 2,9 %. V Česku se ceny zvýšily o 0,8 %.
 

* * *
 

Informace k revizi indexu cen tržních služeb 2021

 

V současné době se připravuje revize výpočtu indexů cen tržních služeb, ve které dojde ke změně původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2015 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2021. Dojde k mírné obměně vah a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému cenovému základu průměr roku 2021 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2021. Takto vypočtené indexy budou řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady.

Níže uvedené agregace budou ze sledování a z publikování

vyřazeny

 • K641 Peněžní zprostředkovatelské činnosti
 • K649 Ostatní finanční služby kromě pojišťovnictví a penzijního financování

zařazeny

 • J59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
 • J60 Tvorba programů a vysílání

Zveřejnění cenových indexů za leden 2024 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2024 na 28. února 2024.

____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 23 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 23 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 28. 2. 2024

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2023

 • cipc011724.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2020)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz