Indexy cen výrobců - prosinec 2021

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2021 meziročně zvýšily o 7,1 %, zemědělských výrobců o 6,9 %

17.01.2022
Kód: 011047-21
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 3,7 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,2 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 18,8 %, ceny průmyslových výrobců o 13,2 %, stavebních prací o 8,3 % a tržních služeb pro podniky o 1,7 %.

V průměru za celý rok 2021 v porovnání s rokem 2020 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 6,9 %, ceny průmyslových výrobců o 7,1 %, ceny stavebních prací o 5,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,3 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 3,7 %. Vzrostly ceny olejnin o 6,4 %, obilovin o 4,7 %, mléka o 3,2 %, drůbeže o 2,6 %, zeleniny o 1,9 %, jatečných prasat o 1,2 % a skotu o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se po 12 měsících růstu snížily o 0,1 %, a to zejména vlivem poklesu cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny v odvětví dopravních prostředků o 0,4 % a v odvětví počítačů, elektronických a optických přístrojů o 0,2 %. Ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry vzrostly o 1,4 %, z toho páry a horké vody o 3,5 % a elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,6 %, z toho ceny mléčných výrobků o 2,3 %, ostatních potravinářských výrobků o 2,0 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 3,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,2 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání se snížily o 2,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 2,0 % a za služby v pozemní dopravě o 0,3 %. Shodně vzrostly ceny za služby v oblasti programování a ceny za architektonické a inženýrské služby, a to o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby zůstaly beze změny.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 18,8 % (v listopadu o 14,6 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 27,6 %. Vyšší byly ceny olejnin o 40,1 % a obilovin o 32,1 %, nižší ceny brambor o 5,0 % a zeleniny o 2,2 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,2 %. Vzrostly ceny skotu o 14,2 %, mléka o 10,3 %, drůbeže o 2,6 % a vajec o 1,2 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 2,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 13,2 % (v listopadu o 13,5 %). Vzrostly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 26,2 %, chemických látek a výrobků o 55,2 % a dřeva, papíru a tisku o 25,5 %. V odvětví elektřiny, plynu a páry se ceny zvýšily o 7,1 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 7,5 % a páry a horké vody o 8,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 5,1 %, klesly pouze ceny masa a masných výrobků o 0,2 %. Ceny dopravních prostředků se snížily o 0,6 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,5 %, ceny motorových vozidel naopak vzrostly o 4,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily především ceny meziproduktů o 22,3 % a energií o 18,5 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 8,3 % (v listopadu o 7,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 17,0 % (v listopadu o 17,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,7 % (v listopadu o 1,8 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,7 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 7,9 %, za vydavatelské služby o 2,6 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 2,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,4 % (v listopadu o 1,6 %).

Průměrný vývoj v roce 2021

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2021 v porovnání s rokem 2020 vyšší o 6,9 % (v roce 2020 nižší o 3,4 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 12,4 %, ceny živočišných klesly o 0,2 %. Vyšší byly ceny obilovin o 16,3 % a olejnin o 14,8 %, nižší byly ceny ovoce o 5,0 % a brambor o 12,6 %. V okruhu živočišných výrobků ceny jatečných prasat klesly o 16,3 %. Vyšší byly ceny mléka o 4,7 %, skotu o 4,3 %, vajec o 2,1 % a drůbeže o 1,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2021 meziročně průměrně zvýšily o 7,1 % (v roce 2020 o 0,1 %). Jednalo se o nejvyšší meziroční růst od roku 1995. Vzrostly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 31,8 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 17,2 % a dřeva, papíru a tisku o 13,4 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 1,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,8 %. Snížily se ceny v odvětví dopravních prostředků o 0,9 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 5,1 % (v roce 2020 po zpřesnění o 3,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2021 o 10,9 % (v roce 2020 o 0,4 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru zvýšily o 1,3 % (v roce 2020 o 2,1 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 6,1 %, za poradenství v oblasti řízení o 3,2 %, za služby v oblasti programování o 2,9 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,6 %. Shodně se zvýšily ceny za poštovní a kurýrní služby a za služby v pozemní dopravě, a to o 1,5 %. Ceny za informační služby byly nižší o 2,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v roce 2020 o 2,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2021 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně vyšší o 2,0 % (v říjnu o 5,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku o 10,3 %. V Rakousku vzrostly ceny o 1,9 %, v Polsku o 1,6 %, na Slovensku o 1,5 %, v Česku o 1,2 % a v Německu o 0,9 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 2,5 %.

V listopadu meziročně vzrostly ceny v EU o 23,7 % (v říjnu o 21,8 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 87,9 %, v Dánsku o 51,7 % a v Rumunsku o 40,4 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 18,9 %, v Německu o 18,5 %, v Polsku o 17,3 %, na Slovensku o 13,9 % a v Česku o 13,5 %.

_______________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 23. 2. 2022


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2021

 • cipc011722.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců se v roce 2021 meziročně zvýšily o 7,1 %, zemědělských výrobců o 6,9 %
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz