Indexy cen výrobců - říjen 2013

Meziroční pohyb cen průmyslových výrobců stagnoval

15.11.2013
Kód: r-7001-13
 Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 1,8 % a průmyslových výrobců o 0,4 %. Ceny tržních služeb vzrostly o 0,2 %, ceny stavebních prací se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 3,3 %, stavebních prací o 1,0 % a tržních služeb o 2,3 %. Ceny průmyslových výrobců se nezměnily.


Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,8 %. Ceny brambor (brambory průmyslové) klesly o 10,1 %, olejnin o 4,0 % a drůbeže o 3,0 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 1,6 %, mléka o 2,5 % a vajec o 13,9 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,4 %. Klesly především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 4,7 %, chemických látek a výrobků o 2,2 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 %, z toho ceny průmyslových krmiv o 3,6 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 2,7 % a masa a masných výrobků o 0,8 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu a páry o 0,5 % a těžby a dobývání o 0,4 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,2 %, v oddílu reklamní služby a průzkum trhu ceny vzrostly o 2,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 3,3 % (v září o 0,1 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 8,6 %. Klesly ceny obilovin o 19,8 % a olejnin o 18,0 %. Zvýšily se ceny brambor o 68,9 % a čerstvé zeleniny o 18,2 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 6,6 %. Vzrostly ceny mléka o 18,6 %, prasat jatečných o 3,1 % a drůbeže o 2,2 %. Ceny vajec klesly o 22,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se na úhrnu meziročně nezměnily (v září vzrostly o 0,6 %). Snížily se zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 8,5 %, chemických látek a výrobků o 3,1 %, těžby a dobývání o 3,0 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,8 %. Ceny elektřiny, plynu a páry vzrostly o 3,8 %, dopravních prostředků o 1,7 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,7 %, z toho mléčných výrobků o 11,6 % a masa a masných výrobků o 1,6 %, naopak ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků klesly o 18,4 % a průmyslových krmiv o 7,7 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 1,3 % a klesly ceny meziproduktů o 1,3 % a energií o 0,2 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 1,0 % (v září po zpřesnění o 1,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 % (stejně jako v září).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 2,3 % (v září o 1,9 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 21,0 %, za skladování o 19,8 %, za pozemní a potrubní dopravu o 2,8 % a za právní a účetnické služby o 1,3 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,3 % a reklamní služby a průzkum trhu o 5,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 2,6 % (v září o 2,5 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v září 2013*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně vzrostly stejně jako v srpnu o 0,1 %. Ze zemí, za které jsou data k dispozici, vzrostly ceny nejvíce v Estonsku o 1,0 % a v Litvě a v Rakousku shodně o 0,5 %. V Německu se ceny zvýšily o 0,3 %, v Polsku o 0,2 %, v České republice a na Slovensku shodně o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny na Kypru o 0,9 %, v Belgii o 0,8 % a v Irsku o 0,6 %.

Meziročně se ceny v EU28 v září snížily o 0,5 % (v srpnu o 0,4 %). Nejvíce se snížily ceny na Kypru o 3,6 %, v Bulharsku o 3,5 % a v Nizozemsku o 2,7 %. V Polsku ceny klesly o 1,7 %, v Rakousku o 1,3 %, na Slovensku o 0,8 % a v Německu o 0,4 %. V České republice ceny vzrostly o 0,6 %. Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v Estonsku o 10,8 %, v Dánsku o 2,5 % a v Irsku o 2,1 %.

* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2013  • cipc111513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz