Indexy cen výrobců - leden 2011

Pokračoval růst cen průmyslových výrobců

15.02.2011
Kód: r-7001-11
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 3,6 %, stavebních prací o 0,1 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny tržních služeb klesly o 1,0 %.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 23,0 %, průmyslových výrobců o 4,6 % a tržních služeb o 0,1 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,4 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 3,6 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 6,0 %, vzrostly ceny obilovin o 4,1 %, olejnin o 13,5 %, brambor o 3,2 %, ovoce o 4,7 % a zeleniny o 21,6 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,5 %. Ceny mléka vzrostly o 1,8 % a skotu o 1,1 %. Snížily se ceny prasat o 0,1 %, drůbeže o 0,4 % a vajec o 4,8 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,4 %, což je nejvíce od ledna 2008. Meziměsíční růst cen byl nejvíce ovlivněn vzestupem cen v sekci elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,0 %, a to především cen ve skupině elektřiny, přenosu a rozvodu o 5,0 %. Výrazný vliv měly i stoupající ceny v sekcích potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,8 % a koksu a rafinovaných ropných produktů o 3,3 %. Ceny v sekci zásobování vodou a služeb souvisejících s odpadními vodami se zvýšily o 6,1 %. Významněji klesly ceny jen v sekci dopravních prostředků o 1,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,1 %. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 1,0 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,7 % a v oblasti programování a poradenství a souvisejících služeb o 0,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 23,0 % (v prosinci o 23,6 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 38,2 %. Výrazně se zvýšily ceny obilovin o 58,3 %, olejnin o 53,6 %, brambor o 65,7 %, ovoce o 32,5 % a zeleniny o 60,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,5 % v důsledku zvýšení cen mléka o 20,7 %. Dále byly vyšší ceny drůbeže o 2,8 % a skotu o 2,7 %. Nižší byly ceny prasat o 2,6 % a vajec o 22,3 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2010.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 4,6 % (v prosinci o 3,6 %), což je nejvyšší meziroční nárůst za 28 měsíců. Celkovou úroveň cen průmyslových výrobců ovlivnily zejména rostoucí ceny v sekcích koksu a rafinovaných ropných produktů o 26,5 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 10,1 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 3,9 %. Ceny v sekcích zásobování vodou a služeb souvisejících s odpadními vodami stouply o 6,0 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,3 %. K výraznějšímu poklesu cen došlo v sekci dopravních prostředků o 3,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 10,1 %, nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,4 % (stejně jako v prosinci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,6 % (v prosinci o 2,7 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,1 % (v prosinci nižší o 1,0 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,4 %, v nákladní dopravě o 1,8 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 2,5 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,4 %. Nižší byly ceny za pojištění o 3,8 %, dále za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o 2,2 %, za telekomunikační služby o 1,0 % a architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 0,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly, stejně jako v prosinci, o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v prosinci 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně stouply o 1,1 % (v listopadu o 0,5 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Dánsku o 2,9 %, ve Švédsku o 2,5 %, ve Finsku a ve Spojeném království shodně o 2,4 %. V České republice stouply ceny o 1,0 %, v Polsku o 0,9 %, v Německu o 0,7 % a na Slovensku o 0,4 %. Za Rakousko nejsou data za prosinec k dispozici, v listopadu stouply ceny o 0,3 %. Ceny se v prosinci snížily pouze v Irsku o 0,3 %. V Estonsku a na Kypru zůstaly ceny beze změny.

Meziročně ceny v EU 27 v prosinci stouply o 5,9 % (v listopadu o 4,8 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Maltě o 15,6 %, v Bulharsku o 12,0 % a v Maďarsku o 10,9 %. V Polsku ceny vzrostly o 7,2 %, v Německu o 5,1 % a v České republice o 3,6 %. Ceny klesly pouze na Slovensku o 0,8 %. Za Rakousko nejsou data za prosinec k dispozici, v listopadu stouply ceny o 4,7 %.

* předběžná data
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-m ail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 7001 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )

Termín zveřejnění další RI: 15.3.2011  • cipc021511.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz