Indexy cen výrobců - duben 2020

Ceny průmyslových výrobců meziročně klesly

20.05.2020
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,6 % a ceny stavebních prací o 0,3 %, klesly ceny průmyslových výrobců o 0,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,1 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 2,5 % a ceny průmyslových výrobců o 0,8 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,3 %.


Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny obilovin o 2,0 % a zeleniny o 26,2 %. Klesly ceny brambor o 7,9 %, drůbeže o 2,2 %, ovoce o 1,1 %, mléka o 0,6 % a jatečných prasat o 0,3 %. Ceny skotu a vajec se snížily shodně o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 0,5 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny chemických látek a výrobků o 9,9 %, z toho ceny základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin o  12,8 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 2,1 % a ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,0 %, z toho nápojů o 0,8 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,5 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,6 % a za informační služby o 1,5 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu a ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, se shodně snížily o 0,3 %. Zvýšily se ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,7 %, právní a účetní služby o 0,4 % a za pojištění o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,5 % (v březnu o 4,2 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 7,2 %. Ceny zeleniny byly nižší o 18,3 %, brambor o 11,4 %, obilovin o 9,6 % a olejnin o 2,8 %. Ceny ovoce vzrostly o 66,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 3,1 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 28,3 % a vajec o 4,8 %. Nižší byly ceny mléka o 2,4 %, drůbeže o 3,2 % a skotu o 3,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily poprvé od února 2018, a to o 0,8 % (v březnu vzrostly o 0,4 %). Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 12,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,0 % a těžby a dobývání o 3,7 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 10,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 4,5 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 11,6 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 5,0 % a ceny dopravních prostředků o 2,9 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly zejména ceny energií o 6,0 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,1 % (v březnu po zpřesnění o 4,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,3 % (v březnu vyšší o 0,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,3 % (v březnu o 2,8 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,5 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,9 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 % a za pojištění o 3,3 %. Ceny za služby v oblasti programování a za služby v oblasti nemovitostí vzrostly shodně o 3,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,4 % (v březnu o 2,7 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně snížily o 1,4 % (v únoru o 0,7 %). Nejvíce klesly ceny v Řecku o 5,3 %. V Rakousku byly ceny nižší o 1,0 %, v Německu a v Polsku shodně o 0,8 %, v České republice o 0,5 % a na Slovensku o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny na Kypru o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v březnu nižší o 2,5 % (v únoru o 1,1 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 6,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,0 %, v Německu a v Polsku shodně o 0,5 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,2 % a v České republice o 0,4 %. Nejvíce vzrostly ceny na Kypru o 4,4 %.
 

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2020

 

 • cipc052020.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců meziročně klesly
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.05.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz