Indexy cen výrobců - prosinec 2013

Růst cen průmyslových výrobců pokračoval

15.01.2014
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,5 % a průmyslových výrobců o 0,8 %. Ceny stavebních prací se nezměnily, ceny tržních služeb se snížily o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 4,3 %, stavebních prací o 0,7 % a tržních služeb o 1,4 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,7 %.
V průměru za celý rok 2013 v porovnání s rokem 2012 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,5 % a průmyslových výrobců o 0,8 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 1,1 %, tržních služeb o 1,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,5 %. Vzrostly ceny obilovin o 1,5 %, vajec o 3,0 %, mléka o 3,5 %, olejnin o 4,3 % a ovoce o 10,9 %. Ceny prasat jatečných klesly o 2,4 %, drůbeže o 3,2 % a brambor o 3,8 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 0,8 %. Vyšší byly zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 4,7 %, chemických látek a výrobků o 3,1 % a dopravních prostředků o 1,3 %. Zvýšily se především ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla, které se v převážné míře obchodují v euru. Při oslabení koruny proti euru o 2,2 % vzrostly jejich ceny o 1,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,1 %. Klesly ceny elektřiny, plynu a páry o 0,3 % a textilu, oděvů a usní o 0,2 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,6 %. Klesly ceny v oddílu reklamní služby a průzkum trhu o 7,8 %, ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 5,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 4,3 % (v listopadu o 5,2 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 11,5 %. Klesly ceny obilovin o 21,0 % a olejnin o 14,8 %, naopak ceny brambor byly vyšší o 59,1 %, čerstvé zeleniny o 9,6 % a ovoce o 5,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 6,4 % v důsledku růstu cen mléka o 21,1 %. Ceny drůbeže klesly o 3,0 %, skotu o 4,8 % a vajec o 19,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,7 % (v listopadu o 0,7 %). Nejvýznamněji vzrostly ceny elektřiny, plynu a páry o 3,5 % a dopravních prostředků o 5,1 %. Zvýšily se ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,9 % (vlivem oslabení koruny proti euru o 8,4 %), ceny motorových vozidel se naopak snížily o 0,6 %. Ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů se zvýšily o 2,0 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,2 %, z toho ceny mléčných výrobků o 10,6 %. Nejvíce klesly ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 19,5 %. Meziročně se snížily ceny základních farmaceutických výrobků o 3,8 % a chemických látek a výrobků o 1,0 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 3,0 % a výrobků investiční povahy o 2,6 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,7 % (v listopadu o 0,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,0 % (v listopadu o 0,5 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,4 % (v listopadu o 2,0 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 21,0 %, za skladování o 18,1 %, za pozemní a potrubní dopravu o 2,1 % a za právní a účetnické služby o 1,3 %. Zvýšily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,7 %, za poštovní a kurýrní služby o 8,3 % a ceny za služby v oblasti zaměstnání o 6,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 2,2 % (v listopadu o 2,4 %).

Průměrný vývoj v roce 2013

Ceny zemědělských výrobců v průměru za celý rok 2013 v porovnání s rokem 2012 byly vyšší o 4,5 % (v roce 2012 o 3,8 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 5,1 % a živočišných o 3,8 %. V roce 2013 byly meziročně vyšší ceny obilovin o 5,0 %, čerstvé zeleniny o 23,4 % a brambor o 54,7 %, ceny olejnin klesly o 1,1 %. V okruhu živočišných výrobků vzrostly ceny mléka o 7,8 %, drůbeže o 7,1 % a prasat o 2,6 %. Ceny vajec se snížily o 20,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se v průměru za rok 2013 meziročně zvýšily o 0,8 % (v roce 2012 o 2,1 %). Ceny zásobování vodou vzrostly o 5,7 %, elektřiny, plynu a páry o 3,6 %, potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,8 % a dopravních prostředků o 1,5 %. Snížily se ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 4,4 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,5 % a těžby a dobývání o 1,3 %.

Ceny stavebních prací byly dle měsíčních odhadů meziročně nižší o 1,1 % (v roce 2012 po zpřesnění o 0,7 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se v průměru za celý rok 2013 nezměnily (v roce 2012 růst o 1,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly v průměru nižší o 1,5 % (v roce 2012 o 0,6 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 14,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 7,2 % (skladování o 16,6 %) a za služby v pozemní a potrubní dopravě o 2,4 %. Vyšší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,2 %, za poštovní a kurýrní služby o 3,8 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 1,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 1,9 % (v roce 2012 o 0,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v listopadu 2013*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně klesly o 0,1 % (v říjnu o 0,5 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se snížily ceny nejvíce v Estonsku o 1,8 %, v Maďarsku o 1,3 % a v Dánsku o 1,1 %. Na Slovensku klesly ceny o 0,7 %, v Polsku o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. V Rakousku se ceny nezměnily. Nejvíce vzrostly ceny v České republice o 0,8 %, ve Francii o 0,5 % a v Nizozemsku o 0,3 %.

Meziročně se ceny v EU28 v listopadu snížily o 1,0 % (v říjnu o 1,1 %). Nejvíce se snížily ceny v Bulharsku o 4,0 %, v Nizozemsku o 3,4 % a v Belgii o 2,7 %. Na Slovensku klesly ceny o 2,0 %, v Polsku o 1,6 %, v Rakousku o 1,5 % a v Německu o 0,7 %. Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v Estonsku o 8,7 %, v Rumunsku o 0,9 %, v Irsku o 0,8 % a v České republice o 0,7 %.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 2013 a v roce 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 24 . 2. 2014  • cipc011514.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz