Indexy cen výrobců - únor 2017

Ceny průmyslových výrobců rostly meziměsíčně již pošesté za sebou

16.03.2017
Kód: 011047-17
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 1,2 %, stavebních prací o 0,1 % a průmyslových výrobců a tržních služeb shodně o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 0,8 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 3,1 %, stavebních prací o 1,2 % a tržních služeb o 0,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,2 %. Vzrostly ceny brambor o 10,8 % a zeleniny o 5,7 %, dále mléka o 2,7 %, olejnin o 2,3 % a obilovin o 2,0 %. Ceny ovoce klesly o 5,4 %, drůbeže o 2,8 % a jatečných prasat o 2,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny chemických látek a výrobků o 3,8 %, těžby a dobývání o 3,1 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,1 %. Ceny dopravních prostředků byly nižší o 0,9 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,6 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,0 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,2 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 0,6 % a ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,5 %. Klesly ceny za právní a účetnické služby o 0,8 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 0,8 % (v lednu o 3,0 %). Cenyrostlinné výrobě se snížily o 7,8 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 35,6 %, brambor o 20,5 %, obilovin o 10,1 % a ovoce o 3,9 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 6,7 % v důsledku růstu cen jatečných prasat o 18,1 %. Dále byly vyšší ceny mléka o 7,0 % a vajec o 5,5 %. Ceny drůbeže klesly o 3,5 % a skotu o 0,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,1 % (v lednu o 2,1 %). Nejvýznamněji se zvýšily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 8,5 %, těžby a dobývání o 5,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 4,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,6 %, z toho ceny mléčných výrobků o 3,4 %. Snížily se ceny základních farmaceutických výrobků o 1,3 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,2 % a dopravních prostředků o 0,9 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 8,3 % a klesly pouze ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 0,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,2 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,6 % (v lednu o 0,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,6 % (v lednu o 0,4 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,4 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 4,8 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,4 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby byly nižší o 1,2 %, za právní a účetnické služby o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,7 % (v lednu o 0,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v lednu 2017*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vyšší o 0,8 % (v prosinci 2016 o 0,9 %). Ceny vzrostly ve všech zemích, n
ejvíce na Maltě o 2,3 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 1,5 %, v České republice, v Německu a v Polsku shodně o 0,7 % a v Rakousku o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v lednu vyšší o 4,3 % (v prosinci 2016 o 2,4 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 13,3 %. V Polsku vzrostly ceny o 6,0 %, v Německu o 2,3 %, v České republice o 2,1 %, v Rakousku o 2,0 % a na Slovensku o 1,0 %. Nejvíce klesly ceny v Lucembursku o 3,1 %.

* předběžná data

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 20. 4. 2017

 

  • cipc031617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen výrobců
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
  • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz