Indexy cen výrobců - listopad 2011

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly

15.12.2011
Kód: r-7001-11
 
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,2 % a tržních služeb o 0,3 %. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,4 %, ceny stavebních prací stagnovaly.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 5,3 %, průmyslových výrobců o 5,6 % a tržních služeb o 1,2 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,5 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly v úhrnu o 0,2 %. Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 1,2 %, ceny obilovin klesly o 2,3 %, brambor o 8,6 %. Dále klesly ceny olejnin o 2,5 % a zeleniny o 1,9 %. Vyšší byly ceny za ovoce, a to o 0,6 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 1,1 %. Vzrostly ceny prasat o 2,2 % a drůbeže o 1,4 %. Ceny vajec se zvýšily o 1,1 %, ceny skotu a mléka shodně vzrostly o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,4 %. Tempo růstu ovlivnily především stoupající ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,0 %, dopravních prostředků o 1,4 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,3 %. Klesly ceny těžby a dobývání o 0,6 % a chemických látek a výrobků o 0,5 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,3 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby o 1,6 %. Dále se snížily ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 0,6 % a v nákladní dopravě o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 5,3 % (v říjnu o 7,3 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 3,0 % v důsledku zvýšení cen obilovin o 7,2 % a olejnin o 14,4 %. Ceny brambor byly nižší o 45,4 % zejména vlivem poklesu cen konzumních brambor, ceny zeleniny o 35,4 %. Ceny ovoce byly poprvé po šestnácti měsících nižší, a to o 3,6 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 8,0 %. Vzrostly ceny skotu o 6,5 %, mléka o 7,0 %, drůbeže o 9,6 %, prasat o 10,0 % a vajec o 10,2 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply shodně jako v říjnu o 5,6 %. Významný dopad na růst celkové cenové hladiny měly vyšší ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 26,4 %, potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 7,6 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,9 %. Meziročně ceny v žádné subsekci neklesly.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií, a to o 9,5 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,5 % (stejně jako v říjnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v říjnu o 2,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,2 % (v říjnu o 1,4 %). Vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 7,9 %. Dále byly vyšší ceny v nákladní dopravě o 1,9 % a v pojišťovnictví o 0,7 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,2 % a za telekomunikační služby o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,3 % (stejně jako v říjnu).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v říjnu 2011*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně stouply o 0,2 % (v září o 0,4 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku o 1,3 %, ve Francii o 0,5 %, na Slovensku a ve Spojeném království shodně o 0,4 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,3 %, v Německu o 0,2 % a v České republice se nezměnily. Nejvýraznější pokles cen byl zaznamenán v Dánsku o 0,7 %, v Irsku o 0,6 % a v Belgii o 0,5 %.

Meziročně ceny v EU 27 v říjnu vzrostly o 6,4 % (v září o 6,9 %). Ceny se nejvíce zvýšily ve Spojeném království o 11,7 %, v Litvě o 11,4 % a v Lotyšsku o 9,8 %. V Polsku ceny vzrostly o 7,4 %, v České republice o 5,6 %, v Německu o 5,3 % a na Slovensku o 3,0 %. Meziročně klesly ceny jen ve Švédsku, a to o 0,7 %.

* předběžná data

* * *

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců.

Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů budou od ledna 2012 indexy cen průmyslových výrobců počítány na nových vahách za rok 2010. Cenové indexy vypočítávané k základu prosinec 2005=100 budou nahrazeny novými technickými cenovými indexy se základem prosinec 2010=100. Takto vypočtené indexy budou od čtyřmístné úrovně klasifikace CPA výše řetězeny ke stávajícímu bazickému základu průměr rok 2005=100, čímž bude zajištěno pokračování současných časových řad indexů.

* * *

Zveřejnění cenových indexů všech výrobců za leden 2012 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2012 o jeden týden na 22. 2. 2012.
Metodické poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - 7. k. d. následujícího měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 11 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 11 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 11 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 11 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2012  • cipc121511.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz