Indexy cen výrobců - červen 2013

Meziměsíční růst cen ropných produktů

15.07.2013
Kód: r-7001-13
 Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,7 % a ceny průmyslových výrobců o 0,1 %. Ceny stavebních prací klesly o 0,1 % a ceny tržních služeb o 1,0 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 7,3 %, průmyslových výrobců o 0,7 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 1,3 %, tržních služeb o 2,5 %.


Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,7 %. Vzrostly ceny brambor o 45,8 %, čerstvé zeleniny o 16,8 %, ovoce o 9,9 %, drůbeže o 1,8 % a prasat o 1,0 %. Klesly ceny vajec o 13,2 %, olejnin o 3,4 % a obilovin o 1,7 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. Tempo růstu ovlivnily zejména vyšší ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,2 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 0,8 %, obecných kovů a kovodělných výrobků a dopravních prostředků shodně o 0,5 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se snížily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 1,0 %. Klesly ceny za telekomunikační služby o 6,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby se snížily o 0,7 %.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 7,3 % (v květnu o 8,0 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 10,4 %, zvýšily se ceny brambor o 61,2 %, čerstvé zeleniny o 18,6 %, obilovin o 14,9 % a olejnin o 1,7 %. Nižší byly ceny ovoce, a to o 7,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 3,7 %. Vzrostly ceny drůbeže o 11,2 % a mléka o 8,1 %, ceny vajec klesly o 22,4 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 % (v květnu o 0,3 %). Významný vliv na výši celkové cenové hladiny měl růst cen elektřiny, plynu a páry o 3,6 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,8 %. Vzrostly především ceny průmyslových krmiv o 18,7 %, mléčných výrobků o 8,2 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 12,2 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 13,3 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se snížily o 2,8 %, pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků a koksu a rafinovaných ropných produktů klesly shodně o 1,4 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 2,1 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 1,3 % (v květnu o 1,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 % (v květnu o 0,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 2,5 % (v květnu o 1,8 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 21,5 %, za skladování o 19,8 %, za pozemní a potrubní dopravu o 2,6 % a za právní a účetnické služby o 1,3 %. Zvýšily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,3 % a ceny za pojištění o 2,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 2,7 % (v květnu o 2,1 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – v květnu 2013*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně klesly o 0,3 % (v dubnu o 0,8 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny v Estonsku o 3,6 %, ve Francii o 1,2 %, v Dánsku a na Kypru shodně o 0,8 %. Na Slovensku ceny klesly o 0,6 %, v Rakousku o 0,5 %, v České republice a v Německu shodně o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny ve Španělsku o 1,3 % a v Řecku, v Litvě a v Polsku shodně o 0,1 %.

Meziročně se ceny v EU27 v květnu nezměnily (v dubnu klesly o 0,3 %). Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v Estonsku o 6,7 %, v Rumunsku o 4,9 % a v Lotyšsku o 2,1 %. V České republice ceny vzrostly o 0,3 % a v Německu o 0,2 %. Nejvíce se snížily ceny v Polsku o 2,1 %, na Kypru o 2,0 %, v Maďarsku a ve Švédsku shodně o 1,5 %, v Nizozemsku a v Rakousku shodně o 1,2 % a na Slovensku o 0,4 %.

* předběžná data


Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců ve 2. čtvrtletí roku 2013Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 8. 2013  • cipc071513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz