Indexy cen výrobců - září 2022

Meziroční růst cen všech výrobců pokračoval

17.10.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 1,3 % a meziročně byly vyšší o 33,6 %. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily meziměsíčně o 1,2 % a meziročně o 25,8 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 13,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,5 % a meziročně o 6,8 %.

„V září opět pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o více než 33 % a ceny průmyslových výrobců téměř o 26 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o více než 13 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší téměř o 7 %,“ upozorňuje Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 1,3 %. Klesly ceny krmných plodin o 9,5 %, ovoce o 0,6 % a obilovin o 0,1 %. Zvýšily se ceny brambor o 34,7 %, prasat o 8,7 %, vajec o 7,0 %, mléka o 2,2 % a skotu o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 33,6 % (v srpnu o 38,3 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 34,0 %. Vyšší byly ceny obilovin o 51,8 %, olejnin o 37,3 %, brambor o 31,5 % a čerstvé zeleniny o 17,1 %. Ceny ovoce klesly o 3,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 33,0 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 43,2 %, vajec o 36,5 %, mléka o 32,3 %, drůbeže o 29,7 % a  skotu o 25,5 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 1,2 %, a to zejména vlivem zvýšení cen v odvětví elektřiny, plynu,  páry a klimatizovaného vzduchu o 6,7 %. Z toho byly ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou vyšší o 8,8 %. Ceny těžby a dobývání vzrostly o 2,1 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,1 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 1,8 %, mléčných výrobků o 1,7 % a masa a výrobků z masa o 1,6 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly ceny chemických látek a výrobků o 3,6 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 25,8 % (v srpnu o 25,2 %). Vzrostly především ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 64,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 79,0 %. Vyšší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se zvýšily o 31,7 %, těžby a dobývání o 31,3 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 21,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 23,9 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 59,7 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší především ceny energií o 57,3 %, zboží krátkodobé spotřeby o 21,1 % a meziproduktů o 20,1 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 15,8 % (v srpnu o 16,4 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,1 % (v srpnu o 13,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 18,3 % (v srpnu o 19,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,5 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 18,0 %. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 2,0 %, za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o 1,1 % a v telekomunikačních službách o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,8 % (v srpnu o 6,5 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 23,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 17,0 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,9 % (v srpnu o 5,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2022 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vzrostly o 4,9 % (v červenci o 3,7 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 28,4 %. V Německu byly ceny vyšší o 8,0 %, na Slovensku o 7,0 %, v Rakousku o 2,5 % a v Polsku o 1,5 %. Ceny klesly pouze v Lucembursku o 1,8 %, v Portugalsku o 0,6 % a v Česku o 0,1 %.

V srpnu se meziročně zvýšily ceny v EU o 43,0 % (v červenci o 37,9 %). Ceny byly vyšší ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 97,4 %, v Rumunsku o 70,9 % a v Bulharsku o 68,3 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 51,8 %, v Německu o 46,9 %, v Polsku o 34,5 %, v Rakousku o 30,4 % a v Česku o 25,2 %.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2022


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2022

 • cipc101722.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz