Indexy cen výrobců - květen 2023

Ceny v zemědělství po více než dvou letech meziročně klesly

16.06.2023
Kód: 011047-23
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 5,2 % a meziročně byly nižší o 10,2 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,8 % a meziročně byly vyšší o 3,6 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 6,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily a meziročně byly vyšší o 6,2 %.

„V květnu vzrostly ceny v průmyslu proti loňskému roku o 3,6 % a svůj meziroční růst zmírňují od října loňského roku. Ceny v zemědělství po více než dvou letech klesly, a to o více než 10 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů téměř o 7 % a ceny tržních služeb pro podniky o více než 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 5,2 %. Klesly ceny vajec o 10,3 %, obilovin o 6,3 %, brambor o 6,0 %, olejnin o 5,4 % a mléka o 5,3 %. Vzrostly ceny ovoce o 11,9 %, drůbeže o 1,7 % a prasat o 0,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců poprvé po 26 měsících nižší, a to o 10,2 % (v dubnu ještě vyšší o 0,1 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 24,4 %. Nižší byly ceny olejnin o 33,7 % a obilovin o 23,6 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 20,1 % a brambor o 16,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 11,1 %. Vzrostly ceny vajec o 38,5 %, prasat o 20,7 %, drůbeže o 14,2 % a mléka o 7,5 %.

Meziměsíčně se snížily ceny průmyslových výrobců o 0,8 %. Klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 1,3 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,7 %. Ceny dřeva, dřevěných a korkových výrobků se snížily o 5,2 % a chemických látek a chemických přípravků o 1,8 %. Ceny potravinářských výrobků byly nižší o 0,9 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 4,4 % a mléčných výrobků o 2,0 %. Vzrostly ceny ostatní těžby a dobývání nerostných surovin o 2,4 %, nápojů o 1,1 % a oprav, údržby a instalace strojů a zařízení také o 1,1 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 3,6 % (v dubnu o 6,4 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 19,3 %, potravinářských výrobků o 10,6 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 66,5 % a ostatních nekovových minerálních výrobků o 16,2 %. Snížily se především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků byly nižší o 13,6 %, základních kovů o 13,0 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 15,8 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 12,1 %, zboží dlouhodobé spotřeby o 6,9 % a energií o 6,6 %. Klesly ceny meziproduktů o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 2,6 % (v dubnu o 5,7 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 6,9 % (v dubnu o 7,8 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,4 % (v dubnu o 6,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily. Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,8 % a za služby v oblasti programování o 0,2 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání a v oblasti operativního leasingu se shodně zvýšily o 0,5 %. Ceny za architektonické služby se snížily o 0,7 %, ceny za služby v pozemní dopravě a za reklamní služby a průzkum trhu shodně klesly o 0,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,2 % (v dubnu o 6,6 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 28,4 %, za služby v oblasti programování o 9,6 %, za služby v oblasti nemovitostí o 7,1 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 % a za služby v pozemní dopravě o 5,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,3 % (v dubnu o 6,6 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně snížily o 2,9 % (v březnu o 1,3 %). Nejvíce klesly ceny v Belgii o 9,1 %, v Itálii o 6,5 % a v Irsku o 6,3 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 2,8 %, v Rakousku o 2,4 %, v Polsku o 1,7 % a v Česku o 1,2 %. V Německu vzrostly ceny o 0,3 % a v Dánsku o 0,2 %. V dubnu se meziročně zvýšily ceny v EU o 2,3 % (v březnu o 6,7 %). Ceny vzrostly nejvíce v Maďarsku o 41,7 %, v Lotyšsku o 22,7 % a na Slovensku o 18,2 %. V Polsku byly ceny vyšší o 8,4 %, v Rakousku o 7,2 %, v Česku o 6,4 % a v Německu o 4,8 %. Nejvíce meziročně klesly ceny v Irsku o 21,4 % a v Řecku o 13,1 %.


_________________
 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 23 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 23 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 19. 7. 2023

 

 • cipc061623.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2020)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz