Indexy cen výrobců - únor 2013

Meziměsíční růst cen ropných produktů

15.03.2013
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,3 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Ceny stavebních prací se snížily o 0,1 %, tržních služeb o 0,2 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 15,6 %, průmyslových výrobců o 1,3 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,7 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 1,3 %. Zvýšily se ceny mléka o 0,6 %, obilovin o 2,0 %, olejnin o 2,6 %, drůbeže o 3,0 % a brambor o 11,4 %. Klesly ceny vajec o 1,4 %, ovoce o 1,5 %, prasat o 5,4 % a zeleniny o 8,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu nezměnily. Významněji se zvýšily pouze ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,9 %. Na snižování úrovně cen průmyslových výrobců měl vliv pokles cen chemických látek a výrobků o 1,1 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,6 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 %. Nižší byly zejména ceny masa a masných výrobků o 1,5 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) i ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se snížily shodně o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,2 %. Klesly ceny za pozemní dopravu o 1,6 % a za právní a účetní služby o 1,4 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu vzrostly o 0,2 % a za pojištění o 1,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,2 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 15,6 % (v lednu o 15,4 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 30,2 %, zvýšily se ceny brambor o 47,6 %, zeleniny o 47,5 %, obilovin o 36,1 % a olejnin o 17,7 %. Ceny ovoce stouply o 1,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 1,5 %. Zvýšily se ceny drůbeže o 12,8 % a skotu o 7,3 %. Ceny prasat byly vyšší o 3,8 %, vajec o 3,0 %. Ceny mléka klesly o 5,1 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,3 % (v lednu o 1,4 %). Výše cenové hladiny byla ovlivněna růstem cen potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,1 %, především průmyslových krmiv o 23,3 % a masa a masných výrobků o 4,8 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu a páry o 3,7 % a chemických látek a výrobků o 3,5 %. Klesly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,8 %, těžby a dobývání o 3,1 % a koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,4 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,0 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,7 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,6 % (v lednu o 0,7 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,5 % (v lednu nižší o 1,5 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,9 %, za služby v oblasti programování o 1,2 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,4 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,2 % a za ceny v pozemní dopravě o 1,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,1 % (v lednu o 0,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v lednu 2013*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,6 % (v prosinci klesly o 0,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce zvýšily ceny v Estonsku o 8,0 %, v Rumunsku o 1,9 % a v Litvě o 1,3 %. V České republice došlo k růstu cen o 1,1 %, v Německu o 0,8 %, na Slovensku o 0,5 % a v Rakousku o 0,1 %. V Polsku ceny klesly o 0,1 %. Nejvíce se ceny snížily v Bulharsku o 0,8 % a v Nizozemsku o 0,5 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v lednu o 1,8 % (v prosinci o 1,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 10,0 %, v Rumunsku o 6,6 % a v Belgii o 5,4 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 3,1 %, v Německu o 1,7 %, v České republice o 1,4 % a v Rakousku o 0,5 %. V Polsku se ceny nezměnily. Nejvyšší pokles cen byl zaznamenán ve Švédsku o 0,9 % a v Maďarsku o 0,3 %.

* předběžná data

Informace ke standardní revizi výpočtu indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb.
Cenové indexy zemědělských výrobců jsou od ledna 2013 počítány na nových váhových schématech odvozených od průměru tržeb za roky 2009, 2010 a 2011. Indexy jsou počítány k novému základu průměr roku 2010 = 100. Zrevidovaná časová řada cenových indexů za roky 2010, 2011 a 2012 je současně publikována se zpětnou platností ve své první porevizní publikaci za leden 2013, která byla zveřejněna 1. 3. 2013. Tato nová časová řada bazických indexů má jediný základ, průměr roku 2010. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.
Cenové indexy tržních služeb jsou od ledna 2013 počítány na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2011. Nově vypočtené indexy k základu průměr roku 2011 = 100 byly řetězeny ke stávajícímu cenovému základu průměr roku 2005 = 100, čímž je zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 4. 2013  • cipc031513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005=100)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005=100)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005=100)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005=100)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz