Indexy cen výrobců - leden 2012

Ceny ropných produktů meziročně rostly dvacet šest měsíců v řadě

22.02.2012
Kód: r-7001-12
 
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,7 %, ceny průmyslových výrobců o 1,0 % a ceny stavebních prací o 0,1 %. Ceny tržních služeb klesly o 0,4 %.
Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 0,7 %, průmyslových výrobců o 4,1 % a tržních služeb o 2,1 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců poprvé po sedmi měsících vzrostly, celkem o 0,7 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 0,3 %, ceny obilovin vzrostly o 0,3 %, olejnin o 2,1 % a brambor o 8,0 %. Ceny ovoce se nezměnily, ceny zeleniny byly nižší o 4,9 %. Ceny živočišné výroby se zvýšily o 1,1 %. Vzrostly ceny vajec o 4,3 %, prasat o 2,6 % a drůbeže o 1,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,0 %. Nejvyšší tempo růstu zaznamenala voda, její úprava a rozvod, a to o 7,8 %. Celkové tempo růstu však ovlivnily zejména rostoucí ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,4 %, koksu a rafinovaných ropných produktů o 3,0 %, chemických látek a výrobků o 3,8 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,0 %. Klesly ceny dřeva, papíru a tisku o 0,5 %, dopravních prostředků o 0,3 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů i ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se shodně zvýšily o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,4 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 3,3 %. Zvýšily se ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 0,7 % a za právní a účetní služby o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 0,7 % (v prosinci o 3,6 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 6,5 %. Nižší byly ceny zeleniny o 55,9 %, brambor o 50,1 % a ovoce o 5,4 %. Poprvé po sedmnácti měsících meziročně klesly ceny obilovin, a to o 2,5 %. Ceny olejnin byly vyšší o 1,6 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 10,1 %. Vzrostly ceny mléka o 4,4 %, skotu o 6,8 %, drůbeže o 10,3 %, prasat o 19,8 % a vajec o 33,2 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 4,1 % (v prosinci o 4,6 %). Cenovou hladinu významně ovlivnily vyšší ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 15,6 %, potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 6,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 4,7 %. Meziročně klesly pouze ceny elektrických zařízení o 1,6 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny zboží krátkodobé spotřeby o 5,8 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,4 % (v prosinci o 0,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (v prosinci o 2,0 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 2,1 % (v prosinci o 1,5 %). Vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 19,0 %. Dále byly vyšší ceny v nákladní dopravě o 2,1 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 1,1 % a v pojišťovnictví o 0,7 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 5,7 % a za telekomunikační služby o 0,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,3 % (v prosinci o 0,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v prosinci 2011*

V zemích Evropské unie (EU27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně klesly o 0,2 % (v listopadu vzrostly o 0,4 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny v Dánsku o 1,2 %, ve Švédsku o 0,8 %, v Nizozemsku a ve Finsku shodně o 0,5 %. V Německu a na Slovensku klesly ceny shodně o 0,4 %. Vyšší růst cen byl zaznamenán v Rumunsku o 0,5 % a v Irsku o 0,3 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,2 % a v České republice o 0,1 %.

Meziročně ceny v EU27 v prosinci vzrostly o 4,9 % (v listopadu o 6,4 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Litvě o 9,5 %, v Lotyšsku o 8,9 % a ve Spojeném království o 8,2 %. V Polsku ceny stouply o 7,1 %, v České republice o 4,6 %, v Německu o 4,0 % a na Slovensku o 2,5 %. Meziročně ceny klesly pouze ve Švédsku o 0,3 %.

* předběžná data

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců.

Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů jsou od ledna 2012 indexy cen průmyslových výrobců počítány na nových vahách za rok 2010. Cenové indexy dosud vypočítávané k základu prosinec 2005=100 jsou nahrazeny novými technickými cenovými indexy se základem prosinec 2010=100. Takto vypočtené indexy jsou od čtyřmístné úrovně klasifikace CPA výše řetězeny ke stávajícímu bazickému základu průměr rok 2005=100, čímž je zajištěno pokračování současných časových řad indexů. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství a služeb, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen energií a průmyslu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 11 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2012  • cipc022212.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz