Indexy cen výrobců - leden 2022

Ceny všech výrobců meziměsíčně i meziročně výrazně vzrostly

23.02.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 4,4 % a meziročně o 21,4 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 6,9 % a meziročně o 19,4 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 8,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,7 % a meziročně byly vyšší o 3,2 %.

„Ceny průmyslových výrobců v lednu oproti prosinci rostly téměř o 7 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od února 1991. Meziročně se ceny v průmyslu zvýšily o 19,4 %, kde největší vliv měly ceny energií. Ceny v zemědělství meziročně rostly o 21,4 %, ve stavebnictví dle odhadů o 8,3 % a v tržních službách pro podniky o 3,2 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 4,4 %. Vzrostly ceny brambor o 15,9 %, olejnin o 4,6 %, obilovin o 3,3 %, drůbeže o 2,6 %, vajec o 2,4 % a mléka o 2,3 %. Klesly ceny ovoce, a to o 11,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 21,4 % (v prosinci o 18,8 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 32,6 %. Vyšší byly ceny olejnin o 45,1 %, obilovin o 33,9 % a brambor o 18,2 %, ceny ovoce byly nižší o 9,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,9 %. Vzrostly ceny skotu o 13,3 %, mléka o 11,9 % a vajec o 2,0 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 0,9 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 6,9 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od února 1991. Vzrostly především ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 32,7 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 41,2 %. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 9,0 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,8 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,1 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 5,3 %. Klesly ceny v odvětví dopravních prostředků o 1,0 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně rostly o 19,4 % (v prosinci o 13,2%). Vyšší nárůst byl zaznamenán naposledy v lednu 1992. Významně vzrostly především ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 40,6 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 50,7 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 25,3 %, chemických látek a výrobků o 52,8 % a dřeva, papíru a tisku o 26,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 7,0 % a ceny vody, její úpravy a rozvodu o 5,3 %. Výrazně vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dopravních prostředků se snížily o 1,3 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 3,4 %, ceny motorových vozidel naopak vzrostly o 4,8 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny a energií o 40,9 % a meziproduktů o 23,4 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 12,8 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,5 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,2 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 8,3 % (v prosinci o 8,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 19,5 % (v prosinci o 17,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,7 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě se zvýšily o 12,4 % a ceny za právní a účetnické služby o 3,2 %. Shodně o 2,4 % vzrostly ceny za vydavatelské služby a za bezpečnostní a pátrací služby. Ceny za služby v oblasti programování a ceny za poradenství v oblasti řízení se shodně zvýšily o 1,9 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu klesly o 16,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,2 % (v prosinci o 1,7 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 12,4 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 10,4 % a za služby v oblasti zaměstnání o 7,2 %. Ceny za vydavatelské služby byly vyšší o 4,4 % a za právní a účetnické služby o 4,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,8 % (v prosinci o 1,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2021 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně vyšší o 2,9 % (v listopadu o 2,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 13,3 % a v Estonsku o 12,7 %. V Německu vzrostly ceny o 5,0 %, v Rakousku o 2,4 %, v Polsku o 1,6 % a na Slovensku o 0,9 %. Ceny klesly pouze v Česku o 0,1 %.

V prosinci meziročně vzrostly ceny v EU o 26,2 % (v listopadu o 23,7 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 99,2 %, v Dánsku o 58,9 % a v Rumunsku o 42,3 %. V Německu byly ceny vyšší o 23,6 %, v Rakousku o 21,1 %, v Polsku o 18,3 %, na Slovensku o 14,6 % a v Česku o 13,2 %.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2022

 • cipc022322.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.02.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz