Indexy cen výrobců - prosinec 2014

Ceny průmyslových výrobců v roce 2014 klesly

16.01.2015
Kód: 011047-14
 


Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,8 %, ceny stavebních prací se nezměnily. Ceny průmyslových výrobců klesly o 1,3 % a tržních služeb o 0,6 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 7,7 % a průmyslových výrobců o 3,7 %. Ceny stavebních prací a tržních služeb byly shodně vyšší o 0,8 %.

V průměru za celý rok 2014 v porovnání s rokem 2013 byly ceny zemědělských výrobců nižší o 3,7 % a průmyslových výrobců o 0,8 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,4 %, ceny tržních služeb o 0,3 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,8 %. Vzrostly ceny vajec o 4,3 % a shodně ceny ovoce a drůbeže o 1,9 %. Ceny brambor klesly o 12,7 %, prasat jatečných o 3,5 % a mléka o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 1,3 %. Pokles byl způsoben především snížením cen v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 14,0 %, což je nejvýraznější pokles cen od prosince 2008. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 4,5 % a potravinářských výrobků o 0,4 %. Z cen potravinářských výrobků se snížily zejména ceny mléčných výrobků o 1,4 %, masa a masných výrobků o 1,1 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,5 %. Vzrostly ceny základních farmaceutických výrobků o 0,2 % a dřeva, papíru a tisku o 0,1 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře klesly o 0,6 % v důsledku snížení cen za reklamní služby o 6,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 7,7 % (v listopadu o 6,1 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 10,6 %. Klesly ceny brambor o 46,1 %, ovoce o 29,1 %, čerstvé zeleniny o 20,3 %, olejnin o 12,7 % a obilovin o 9,1 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 4,2 % v důsledku poklesu cen jatečných prasat o 14,3 % a mléka o 3,8 %. Ceny skotu se zvýšily o 0,9 %, drůbeže o 1,5 % a vajec o 14,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 3,7 % (v listopadu o 1,7 %). Tento pokles cen, který je nejvyšší od října 2009, ovlivnilo významné snížení cen v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 24,6 % a v oddílu elektřiny, plynu a páry o 8,6 %. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 7,4 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,1 %. Z cen potravinářských výrobků se nejvíce snížily ceny mléčných výrobků o 5,2 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 4,5 %, ostatních potravinářských výrobků o 4,1 % a masa a masných výrobků o 3,0 %. Vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,3 %, dřeva, papíru a tisku o 2,1 % a textilu, oděvů a usní o 2,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 11,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,8 % (stejně jako v listopadu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 % (v listopadu o 1,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,8 % (stejně jako v listopadu). Vzrostly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 7,2 %, za pojištění o 3,0 % a ceny v pozemní a potrubní dopravě o 1,4 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 2,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,2 % (v listopadu o 1,3 %).

Průměrný vývoj v roce 2014

Ceny zemědělských výrobců v průměru za celý rok 2014 v porovnání s rokem 2013 byly nižší o 3,7 % (v roce 2013 vyšší o 4,5 % než v roce 2012). Ceny rostlinných výrobků klesly o 10,3 % a živočišných byly vyšší o 4,9 %. V roce 2014 byly meziročně nižší ceny obilovin o 14,0 %, ovoce o 12,8 %, čerstvé zeleniny o 10,8 %, brambor o 10,4 % a olejnin o 8,3 %. V okruhu živočišných výrobků vzrostly ceny mléka o 13,1 % a vajec o 1,0 %, ceny drůbeže byly nižší o 2,3 % a prasat a skotu shodně o 1,3 %.

Po čtyřech letech růstu ceny průmyslových výrobců v roce 2014 meziročně klesly o 0,8 % (v roce 2013 vyšší o 0,8 %). Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,7 %, těžby a dobývání o 3,3 % a ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly v roce 2014 v průměru nižší o 0,3 %. Zvýšily se ceny dřeva, papíru a tisku o 3,6 %, dopravních prostředků o 3,5 % a zásobování vodou o 3,4 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 0,4 % (v roce 2013 po zpřesnění nižší o 1,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2014 o 1,1 % (v roce 2013 se nezměnily).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší v průměru o 0,3 % (v roce 2013 nižší o 1,5 %). Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 4,9 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 4,6 %. Ceny za pojištění se zvýšily o 3,0 % a za služby v pozemní a potrubní dopravě o 1,5 %. Klesly ceny za telekomunikační služby o 8,0 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,5 % (v roce 2013 nižší o 1,9 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v listopadu 2014*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně snížily o 0,4 % (v říjnu o 0,5 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny v Řecku a na Kypru shodně o 1,4 %, v Irsku o 1,3 % a v Estonsku o 1,2 %. V České republice a v Polsku ceny klesly shodně o 0,6 %, v Rakousku o 0,2 % a v Německu zůstaly ceny beze změny. Ceny vzrostly pouze na Slovensku o 0,3 %.

Meziročně se ceny v EU28 v listopadu snížily o 1,8 % (v říjnu o 1,6 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 6,6 %, v Nizozemsku o 4,5 % a v Dánsku o 4,2 %. Na Slovensku se ceny snížily o 3,0 %, v Polsku o 1,9 %, v České republice o 1,7 %, v Rakousku o 1,6 % a v Německu o 0,9 %. Ceny vzrostly pouze v Rumunsku o 0,5 % a v Bulharsku o 0,3 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /czso/ceny_vyrobcu_ekon

Termín zveřejnění další RI: 23. 2. 2015


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2014

  • cipc011615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz