Indexy cen výrobců - únor 2018

Ceny průmyslových výrobců klesly

16.03.2018
Kód: 011047-18
 

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a průmyslových výrobců o 0,4 %, ceny stavebních prací vzrostly o 0,1 % a tržních služeb pro podniky o 1,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,2 %, stavebních prací a tržních služeb pro podniky shodně o 2,2 %. Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 0,3 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,2 %. Klesly ceny vajec o 23,6 %, ovoce o 15,0 %, jatečných prasat o 3,9 %, mléka o 3,4 %, olejnin o 2,4 % a skotu o 0,5 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 6,9 % a brambor o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 %. Klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,9 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,8 % a mléčných výrobků o 1,6 %. Snížily se také ceny dopravních prostředků o 0,4 %. Zvýšily se především ceny těžby a dobývání o 1,5 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví stagnovaly.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 7,1 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 6,0 % a za poštovní a kurýrní služby o 5,3 %. Dále se zvýšily ceny za pojištění o 3,4 %, služby v oblasti nemovitostí o 2,6 % a v oblasti pozemní dopravy o 0,8 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby klesly o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 3,2 % (v lednu o 7,2 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 1,3 % v důsledku růstu cen ovoce o 69,9 %, čerstvé zeleniny o 13,8 % a obilovin o 6,1 %. Ceny brambor byly nižší o 3,3 % a olejnin o 7,3 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 5,2 %, zvýšily se ceny mléka o 15,4 %, skotu o 3,2 % a vajec o 1,9 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 12,5 % a drůbeže o 2,4 %.

Od prosince roku 2016 ceny průmyslových výrobců meziročně poprvé klesly, a to o 0,3 % (v lednu vzrostly o 0,5 %). Nejvýznamněji se snížily ceny dopravních prostředků o 4,0 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,2 %. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,9 %. Klesly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly zejména ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,9 %. Zvýšily se ceny těžby a dobývání o 5,0 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,1 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,3 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,2 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,6 % (v lednu o 2,3 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,2 % (v lednu o 1,1 %). Vzrostly především ceny za služby v oblasti zaměstnání o 15,5 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 8,1 %, za právní služby o 5,7 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,3 % a za pojištění o 3,4 %. Dále byly vyšší ceny za vydavatelské služby o 3,3 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,9 %, za služby v oblasti pozemní dopravy o 1,3 % a ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,6 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v lednu o 1,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně zvýšily o 0,4 % (v prosinci o 0,1 %). Ceny vzrostly nejvíce v Estonsku o 2,9 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 1,1 %, v České republice o 0,5 %, v Německu a v Rakousku shodně o 0,4 % a v Polsku o 0,1 %. Ceny se snížily pouze v Irsku o 0,4 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v lednu vyšší o 1,9 % (v prosinci o 2,5 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Bulharsku o 5,6 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 2,1 %, v Německu o 2,0 %, v Rakousku a v Polsku shodně o 1,4 % a v České republice o 0,5 %. Ceny se snížily pouze v Lucembursku o 3,7 % a na Kypru o 0,4 %.

* * *

 Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb pro podniky
Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů jsou od ledna 2018 indexy cen zemědělských výrobců a indexy cen tržních služeb pro podniky počítány na nových vahách a na novém indexním základu.
Cenové indexy zemědělských výrobců jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na váhové struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah byly dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 byla k lednu 2017 ukončena.
Cenové indexy tržních služeb pro podniky jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na váhové struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla k lednu 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebyly revidovány.
Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 4. 2018

 • cipc031618.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Jiřího Mrázka, ředitele odboru statistiky cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz