Indexy cen výrobců - duben 2017

Mírný růst cen výrobců pokračoval

18.05.2017
Kód: 011047-17
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 1,9 %, průmyslových výrobců o 0,3 %, stavebních prací o 0,1 % a tržních služeb o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,6 %, průmyslových výrobců o 3,2 %, stavebních prací o 1,4 % a tržních služeb o 1,1 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,9 %. Vzrostly ceny ovoce o 8,0 %, jatečných prasat o 2,8 %, obilovin o 1,9 %, olejnin o 1,6 %, mléka o 1,5 % a skotu o 1,3 %. Ceny drůbeže klesly o 4,5 % a vajec o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 %. Zvýšily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,3 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,8 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,7 %. Vyšší byly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 1,6 % a dopravních prostředků o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví stagnovaly.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,1 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.
 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,6 % (v březnu o 3,4 %). Poprvé po dvanácti měsících vzrostly ceny v rostlinné výrobě, a to o 4,5 %. Vyšší byly ceny olejnin o 8,1 % a ovoce o 9,4 %. Ceny brambor klesly o 16,2 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 13,7 % v důsledku růstu cen jatečných prasat o 26,2 %, mléka o 20,0 % a vajec o 8,8 %. Ceny skotu byly vyšší o 1,8 %, ceny drůbeže nižší o 6,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 3,2 % (v březnu o 3,0 %). Významně vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 8,2 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 7,9 % a těžby a dobývání o 6,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 2,6 %, z toho ceny mléčných výrobků o 6,4 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 5,2 %. Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,4 % a dopravních prostředků o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 5,0 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,4 % (stejně jako v březnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,9 % (v březnu o 2,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,1 % (stejně jako v březnu). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,4 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,1 % (v březnu o 1,0 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2017*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně nižší o 0,2 % (v únoru se nezměnily). Ceny klesly nejvíce v Dánsku o 1,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 0,3 %, na Slovensku o 0,2 % a v České republice o 0,1 %. V Německu zůstaly ceny beze změny a v Polsku se zvýšily o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny na Kypru o 1,3 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v březnu vyšší o 4,6 % (v únoru o 5,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 12,4 %. V Polsku vzrostly ceny o 6,4 %, na Slovensku o 3,8 %, v České republice o 3,0 %, v Německu o 2,9 % a v Rakousku o 2,5 %. Ceny klesly pouze v Lucembursku o 3,2 %.

 

___________________

* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2017

 

  • cipc051817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen výrobců
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
  • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz