Indexy cen výrobců - září 2018

Ceny výrobců meziměsíčně rostly

16.10.2018
Kód: 011047-18
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 4,5 %, ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, ceny stavebních prací o 0,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,2 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 0,4 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 3,2 %, ceny stavebních prací o 3,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,6 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 4,5 %. Vzrostly ceny obilovin o 6,3 %, olejnin o 4,1 % a prasat jatečných o 2,5 %. Dále se zvýšily ceny vajec o 1,5 %, čerstvé zeleniny o 1,1 % a mléka o 0,6 %. Klesly ceny skotu o 1,7 % a drůbeže o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,3 %. Tempo růstu bylo nejvyšší v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Rostly také ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,3 %, z toho průmyslových krmiv o 2,4 % a mléčných výrobků o 1,1 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 0,3 % a dopravních prostředků o 0,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,5 % a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,3 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,2 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 17,2 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,4 %, dále se zvýšily ceny za architektonické a inženýrské služby o 0,5 %, za služby v pozemní dopravě o 0,4 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 0,4 % (v srpnu o 2,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 4,0 %, vyšší byly ceny čerstvé zeleniny o 24,1 % a obilovin o 10,7 %, ceny ovoce klesly o 35,5 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 6,5 %, klesly ceny jatečných prasat o 16,6 %, drůbeže o 4,6 % a mléka o 4,1 %, dále byly nižší ceny vajec o 2,6 % a skotu o 2,5 %.

Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 3,2 % (v srpnu o 3,3 %). Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 3,5 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,7 %, chemických látek a výrobků o 7,6 % a těžby a dobývání o 9,9 %. Ceny dopravních prostředků se snížily o 0,9 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,0 %, ceny motorových vozidel naopak vzrostly o 2,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,9 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 4,0 %, ostatních potravinářských výrobků o 5,8 % a mléčných výrobků o 3,0 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 9,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,8 % (v srpnu o 3,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,2 % (v srpnu o 4,4 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,6 % (v srpnu o 1,5 %). Vzrostly ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 9,3 %, za služby v oblasti zaměstnání o 5,5 % a za služby v oblasti nemovitostí o 3,4 %. Shodně vzrostly ceny za služby v pozemní dopravě, za architektonické a inženýrské služby a za vydavatelské služby, a to o 1,6 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,8 % (v srpnu o 1,6 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně zvýšily o 0,3 % (v červenci o 0,5 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech EU28. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku o 2,1 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 0,4 %, v Německu a Polsku shodně o 0,3 %, v  České republice a  na Slovensku shodně o 0,1 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v srpnu vyšší o 4,7 % (v červenci o 4,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku o 10,3 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 6,2 %, v Rakousku o 4,4 %, v Polsku o 3,8 %, v České republice o 3,3 % a v Německu o 3,1 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 2,8 %.

_________________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2018


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2018

 • cipc101618.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Jiřího Šulce z odboru statistiky cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz