Indexy cen výrobců - březen 2012

Meziročně rostly pouze ceny průmyslových výrobců

16.04.2012
Kód: r-7001-12
 
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 3,1 %, průmyslových výrobců o 0,3 % a tržních služeb o 0,8 %. Ceny stavebních prací klesly o 0,2 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 2,8 %, stavebních prací o 0,6 % a tržních služeb o 0,5 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 3,0 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 3,1 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 2,7 %, vzrostly ceny zeleniny o 17,5 %, olejnin o 3,3 %, brambor o 3,0 % a obilovin o 2,6 %. Ceny v živočišné výrobě vzrostly o 3,6 % v důsledku růstu cen vajec o 58,5 %. Dále se zvýšily ceny skotu o 1,4 %, prasat o 1,1 % a drůbeže o 0,4 %. Snížily se pouze ceny mléka, a to o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 %. Zvýšily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 3,4 %, chemických látek a výrobků o 1,4 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,2 %. Významněji klesly ceny dopravních prostředků o 0,5 %, především ve skupině díly a příslušenství pro motorová vozidla, a to o 0,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se v úhrnu nezměnily, největší růst zaznamenaly ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 2,8 %, největší pokles ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů klesly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,8 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 7,6 %. Dále byly vyšší ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 0,7 %. Klesly ceny za služby v nákladní dopravě a v oblasti nemovitostí shodně o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,8 % (v únoru o 3,6 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 13,3 %. Nižší byly především ceny brambor (o 57,0 %) a zeleniny (o 42,4 %). Dále klesly ceny obilovin o 12,0 % a olejnin o 5,6 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 12,4 % v důsledku vyšších cen vajec o 132,9 % a prasat o 20,2 %. Ceny skotu byly vyšší o 7,0 %, drůbeže o 4,9 % a mléka o 2,1 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 3,0 % (v únoru o 3,6 %). Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů vzrostly o 15,1 % (v únoru o 19,6 %), potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,9 % (v únoru o 5,5 %) a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,6 % (v únoru o 3,3 %). Ceny elektrických zařízení klesly o 1,2 % (v únoru o 1,1 %).
Z cen potravinářských výrobků vzrostly nejvýznamněji ceny pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 13,1 %, ostatních potravinářských výrobků o 10,9 % a masa a masných výrobků o 5,1 %. Snížily se ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 8,6 %, rostlinných a živočišných olejů a tuků o 6,1 % a průmyslových krmiv o 0,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 5,6 % a došlo k poklesu cen zboží dlouhodobé spotřeby o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,6 % (v únoru o 0,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,9 % (v únoru o 1,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,5 % (v únoru o 0,4 %). Klesly ceny za architektonické a inženýrské služby o 3,0 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 2,1 %, za služby v oblasti nemovitostí o 1,3 % a za telekomunikační služby o 0,5 %. Vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 0,8 % a v pojišťovnictví o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,4 % (stejně jako v únoru).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v únoru 2012*

V zemích Evropské unie (EU27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně vzrostly o 0,8 % (v lednu o 0,6 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce stouply ceny v Dánsku o 3,6 %, v Belgii o 1,9 % a ve Finsku o 1,7 %. Na Slovensku se zvýšily o 1,2 %, v Rakousku o 1,1 %, v Německu o 0,4 % a v České republice o 0,1 %. V Polsku se ceny nezměnily. Ceny klesly na Kypru o 0,3 % a ve Slovinsku o 0,1 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v únoru stejně jako v lednu, a to o 4,3 %. Ceny se nejvíce zvýšily v Lotyšsku o 10,2 %, na Kypru o 8,6 % a v Litvě o 8,3 %. V Polsku ceny stouply o 5,6 %, na Slovensku o 4,0 %, v České republice o 3,6 %, v Německu o 3,2 % a v Rakousku o 2,8 %. Meziročně ceny neklesly v žádné ze zemí EU27.

* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců v 1. čtvrtletí roku 2012


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru sta tistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství a služeb, tel. 274 054 101,
e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a energetiky, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 17. 5. 2012  • cipc041612.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz