Indexy cen výrobců - červenec 2017

Ceny výrobců meziročně rostly

16.08.2017
Kód: 011047-17
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny stavebních prací o 0,1 %, ceny zemědělských výrobců klesly o 0,7 %, průmyslových výrobců o 0,2 % a tržních služeb o 0,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 13,0 %, průmyslových výrobců o 1,1 %, stavebních prací o 1,6 % a tržních služeb o 1,4 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,7 %. Klesly ceny obilovin o 0,7 %, vajec o 3,9 %, olejnin o 4,7 % a čerstvé zeleniny o 7,7 %. Ceny drůbeže se zvýšily o 5,5 %, mléka o 0,8 % a jatečných prasat o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 0,2 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 2,9 %, těžby a dobývání o 0,5 % a dopravních prostředků o 0,3 %. Klesly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 %, z toho mléčných výrobků o 1,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,8 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 12,4 % a za služby v oblasti pozemní dopravy o 0,3 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 1,9 % a za vydavatelské služby o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 13,0 % (v červnu o 12,5 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 8,4 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 19,6 %, obilovin o 6,4 % a olejnin o 5,4 %. Klesly ceny brambor o 9,0 % a čerstvé zeleniny o 5,4 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 18,7 %, vzrostly ceny mléka o 37,0 %, jatečných prasat o 15,2 % a vajec o 11,0 %. Ceny drůbeže byly nižší o 1,1 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,1 % (v červnu o 1,3 %). Vzrostly zejména ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 4,0 %, z toho ceny mléčných výrobků o 15,8 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 5,3 %. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 2,9 %. Snížily se ceny dopravních prostředků o 2,6 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,6 % (stejně jako v červnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (v červnu o 2,0 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,4 % (v červnu o 1,1 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 %, za vydavatelské služby o 2,8 % za reklamní služby a průzkum trhu o 2,2 %. Ceny za telekomunikační služby klesly, a to o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v červnu o 1,0 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2017*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně snížily o 0,2 % (v květnu o 0,4 %). Ceny klesly nejvíce v Řecku o 1,3 %. V České republice se ceny snížily o 0,7 %, v Polsku o 0,4 %, v Rakousku a na Slovensku shodně o 0,1 %. V Německu se ceny nezměnily. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku o 0,7 %.

Meziročně byly v červnu ceny v EU28 vyšší o 2,6 % (v květnu o 3,7 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 6,4 %. V Polsku vzrostly ceny o 3,7 %, v Německu o 2,2 %, na Slovensku o 2,0 %, v České republice a v Rakousku o 1,3 %. Ceny klesly pouze v Lucembursku o 3,2 %.

_____________________
* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 18. 9. 2017

  • cipc081617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen výrobců
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
  • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz