Indexy cen výrobců - březen 2018

Ceny výrobců mírně rostly

18.04.2018
Kód: 011047-18
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,4 %, průmyslových výrobců o 0,3 %, ceny stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb pro podniky o 0,7 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 1,6 %, průmyslových výrobců o 0,1 %, stavebních prací o 2,3 % a tržních služeb pro podniky o 1,8 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny ovoce o 6,3 %, drůbeže o 1,4 % a skotu o 1,3 %. Klesly ceny mléka o 2,3 %, vajec o 1,8 %, olejnin o 1,3 % a jatečných prasat o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly především ceny dopravních prostředků o 0,3 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,4 %. Zvýšily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,4 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,3 %, z toho ceny nápojů o 0,8 %. Snížily se pouze ceny v odvětví těžby a dobývání a v odvětví textilu, oděvů a usní shodně o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,6 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,7 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 11,1 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 2,4 %, dále za informační služby o 1,4 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,4 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby klesly o 0,5 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 1,6 % (v únoru o 3,2 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 1,4 % v důsledku růstu cen ovoce o 66,8 %, čerstvé zeleniny o 20,0 % a obilovin o 4,4 %. Ceny brambor byly nižší o 1,4 % a olejnin o 10,0 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 1,9 %, zvýšily se ceny mléka o 9,6 % a skotu o 3,7 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 13,6 %, drůbeže o 3,3 % a vajec o 2,5 %.

Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 0,1 % (v únoru klesly o 0,3 %). Zvýšily se zejména ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,5 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,6 % a těžby a dobývání o 4,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,6 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,7 % a nápojů o 2,5 %. Nejvýznamněji se snížily ceny dopravních prostředků o 3,7 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,6 %. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 7,5 %. Nižší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 1,5 % a naopak nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,5 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,3 % (v únoru o 2,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (v únoru o 1,6 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,8 % (v únoru o 2,2 %). Vzrostly především ceny za služby v oblasti zaměstnání o 15,0 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 10,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,3 % a za pojištění a vydavatelské služby shodně o 3,4 %. Dále byly vyšší ceny za služby v oblasti nemovitostí o 3,0 % a shodně za reklamní služby a průzkum trhu a za architektonické a inženýrské služby o 2,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,8 % (v únoru o 2,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně nezměnily (v lednu se zvýšily o 0,4 %). Ceny vzrostly nejvíce v Estonsku o 2,2 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 1,0 %, v České republice klesly o 0,4 %, v Německu, v Rakousku a v Polsku byly nižší shodně o 0,1 %. Ceny se snížily nejvíce v Řecku o 1,1 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v únoru vyšší o 1,8 % (v lednu o 1,9 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Estonsku o 5,4 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 2,7 %, v Německu o 1,8 %, v Rakousku o 1,4 %v Polsku o 1,1 %. V České republice ceny klesly o 0,3 %. Ceny se nejvíce snížily v Lucembursku o 2,0 %.

___________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 5. 2018                       


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2018

 • cipc041818.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Jiřího Šulce z odboru statistiky cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz