Indexy cen výrobců - červenec 2023

Ceny průmyslových výrobců meziročně opět zmírnily růst

16.08.2023
Kód: 011047-23
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 4,0 % a meziročně o 14,3 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,1 % a meziročně byly vyšší o 1,4 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 4,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 1,3 % a meziročně byly vyšší o 5,6 %.

„V meziročním srovnání ceny v průmyslu nadále zmírňovaly svůj růst, a to na 1,4 %. Ceny v zemědělství klesly o více než 14 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o téměř 5 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly o 5,6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 4,0 %. Klesly ceny obilovin o 5,8 %, olejnin o 5,5 %, mléka a vajec shodně o 5,2 %, drůbeže o 1,4 % a skotu o 0,7 %. Ceny prasat vzrostly o 2,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 14,3 % (v červnu o 13,8 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 24,5 %. Nižší byly ceny olejnin o 37,0 % a obilovin o 32,6 %. Zvýšily se ceny ovoce o 18,7 %, čerstvé zeleniny o 22,9 % a brambor o 40,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 1,8 %. Vzrostly ceny prasat o 29,0 %, vajec o 27,6 % a drůbeže o 3,1 %, klesly ceny mléka o 7,7 % a skotu o 1,3 %.

Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců snížily o 0,1 %. Klesly ceny chemických látek a chemických přípravků o 3,3 %, základních kovů o 2,0 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,0 % a potravinářských výrobků o 0,7 %, z toho mléčných výrobků o 2,3 % a průmyslových krmiv o 3,0 %. Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 0,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,8 %. Ceny motorových vozidel se zvýšily o 0,6 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,9 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 1,4 % (v červnu o 1,9 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 15,9 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 73,4 %, potravinářských výrobků o 4,9 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 11,2 % a motorových vozidel o 3,4 %. Snížily se především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků byly nižší o 20,8 %, základních kovů o 14,0 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 18,6 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 8,2 %. Ceny energií byly vyšší o 4,4 %. Klesly pouze ceny meziproduktů o 5,8 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií meziročně vzrostly o 0,4 % (v červnu o 1,2 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,9 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 4,8 % (v červnu po zpřesnění o 5,7 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,9 % (v červnu o 1,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 1,3 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 20,5 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,9 % a za poštovní a kurýrní služby o 4,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,6 % (v červnu o 6,1 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 21,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 12,8 %, za služby v oblasti programování o 9,1 %, za služby v oblasti nemovitostí o 6,7 %, za architektonické a inženýrské služby o 4,5 % a za služby v pozemní dopravě o 3,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,8 % (v červnu o 5,9 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně klesly o 0,4 % (v květnu o 1,9 %). Nejvíce se snížily ceny v Maďarsku o 2,5 % a v Bulharsku a v Lotyšsku shodně o 2,4 %. V Rakousku byly ceny nižší o 1,3 %, na Slovensku o 0,6 %, v Polsku o 0,5 %, v Německu a v Česku shodně o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 4,0 %. V červnu byly ceny v EU meziročně nižší o 2,4 % (v květnu o 0,5 %). Ceny klesly nejvíce v Irsku o 17,1 %, v Belgii o 12,4 % a v Bulharsku o 11,4 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku o 29,5 % a na Slovensku o 18,2 %. V Polsku se ceny zvýšily o 2,2 %, v Rakousku o 2,0 %, v Česku o 1,9 % a v Německu o 0,5 %.

_________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace:
011041 - 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 23 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 23 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 18. 9. 2023

 • cipc081623.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2020)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.08.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz