Indexy cen výrobců - prosinec 2020

Ceny průmyslových výrobců v roce 2020 meziročně téměř stagnovaly

19.01.2021
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců a ceny stavebních prací nezměnily, ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 % a ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,1 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 2,7 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Vzrostly ceny stavebních prací o 3,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.  

V průměru za celý rok 2020 v porovnání s rokem 2019 byly ceny zemědělských výrobců nižší o 3,4 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,1 %, ceny stavebních prací o 3,7 % a  ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se nezměnily. Vzrostly ceny vajec o 2,8 %, zeleniny a drůbeže shodně o 3,8 % a mléka a obilovin shodně o 2,3 %. Klesly ceny jatečných prasat o 4,0 %, skotu o 2,2 %, ovoce o 0,9 % a brambor o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 1,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,5 %, z toho ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,8 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,5 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 0,1 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,4 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 3,4 %, za služby v oblasti zaměstnání o 3,1 % a za právní a účetnické služby o 0,3 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti programování o 1,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,4 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení a ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě se shodně zvýšily o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby meziměsíčně vzrostly o 0,2 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,7 % (v listopadu o 2,2 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 2,3 %. Vyšší byly ceny zeleniny o 7,9 %, obilovin o 5,7 %, olejnin o 1,4 % a ovoce o 1,2 %. Ceny brambor klesly o 29,1 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 8,8 %, klesly ceny jatečných prasat o 29,9 %, skotu o 4,7 %, drůbeže o 3,9 %, vajec o 3,2 % a mléka o 1,9 %.

Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu nezměnily (v listopadu klesly o 0,1 %). Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,3 % a těžby a dobývání o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,9 %, z toho ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 8,8 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 5,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 6,0 %. Ceny dopravních prostředků se zvýšily o 2,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,8 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,2 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly zejména ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 3,3 % a výrobků investiční povahy o 2,5 %, klesly ceny energií o 2,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,0 % (v listopadu o 3,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (v listopadu o 1,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,1 % (v listopadu o 2,0 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,7 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,8 %, za služby v oblasti programování o 4,2 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 3,8 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,3 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,0 %, ceny za služby v oblasti pozemní dopravy a v oblasti zaměstnání vzrostly shodně o 2,1 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,3 % a za informační služby o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,3 % (stejně jako v listopadu).

Průměrný vývoj v roce 2020
Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2020 v porovnání s rokem 2019 nižší o 3,4 % (v roce 2019 vyšší o 4,9 %). Ceny rostlinných výrobků klesly o 4,0 %, ceny živočišných o 2,4 %. Nižší byly ceny brambor o 19,8 %, zeleniny o 6,0 %, obilovin o 4,9 %. Ceny ovoce byly vyšší o 16,5 %, V okruhu živočišných výrobků klesly ceny skotu o 4,1 %, mléka o 3,4 %, drůbeže o 2,4 % a prasat jatečných o 0,5 %. Vyšší byl ceny vajec, a to o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2020 meziročně průměrně zvýšily o 0,1 % (v roce 2019 o 2,6 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 7,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,0 %. Ceny zásobování vodou byly vyšší o 6,1 %, nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,5 % a dopravních prostředků o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 2,1 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 3,4 %. Klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 8,3 % a těžby a dobývání o 2,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly zejména ceny výrobků investiční povahy o 2,5 %, zboží krátkodobé spotřeby o 2,2 %, klesly ceny energií o 1,7 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 3,7 % (v roce 2019 po zpřesnění o 4,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2020 o 0,4 % (v roce 2019 o 3,4 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru zvýšily o 2,1 % (v roce 2019 o 2,6 %). Vyšší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,2 %, za služby v oblasti zaměstnání o 5,1 %, za služby v oblasti programování o 3,6 %, za poradenství v oblasti řízení o 3,4 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,9 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 2,4 %. Dále vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 1,8 %, za architektonické a inženýrské služby o 1,6 % a za služby v pozemní dopravě o 1,4 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,3 % (v roce 2019 o 2,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (v říjnu o 0,3 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku a ve Francii o 1,7 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 0,3 %, v Polsku o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Irsku o 1,4 %, na Slovensku o 0,7 % a v Česku o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v listopadu nižší o 1,8 % (v říjnu o 2,0 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 7,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 1,8 %, v Polsku o 1,0 %, v Německu o 0,6 %, na Slovensku o 0,2 % a v Česku o 0,1 %. Ceny se zvýšily pouze na Maltě o 1,8 % a v Maďarsku a ve Slovinsku shodně o 1,1 %.

_____________________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 23. 2. 2021  


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2020

 • cipc011921.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců v roce 2020 meziročně téměř stagnovaly
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 19.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz