Indexy cen výrobců - duben 2013

Další pokles cen ropných produktů

16.05.2013
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o 0,5 % a ceny stavebních prací o 0,1 %. Ceny tržních služeb se zvýšily o 0,5 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,7 %, průmyslových výrobců o 0,5 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 1,2 %, tržních služeb o 0,7 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,6 %. Klesly ceny vajec o 8,7 %, brambor o 7,9 %, obilovin o 0,7 % a olejnin o 0,4 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 10,0 %, mléka o 1,0 %, skotu o 0,9 %, ovoce o 0,4 % a drůbeže o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly o 0,5 %. Významně se snížily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 3,6 % a chemických látek a výrobků o 1,9 %. Ceny elektřiny, plynu a páry a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly shodně o 0,4 %. Z cen potravin se výrazněji snížily ceny masa a masných výrobků o 0,9 % a průmyslových krmiv o 1,5 %. Zvýšily se ceny textilu, oděvů a usní o 0,5 % a těžby a dobývání o 0,2 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se snížily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 11,4 % a za pozemní a potrubní dopravu o 1,0 %. Naopak klesly ceny za telekomunikační služby o 5,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby se snížily o 0,3 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,7 % (v březnu o 12,5 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 24,1 %, zvýšily se ceny obilovin o 26,7 %, čerstvé zeleniny o 25,8 %, brambor o 23,8 % a olejnin o 14,0 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 0,3 %. Klesly ceny vajec o 31,4 % a mléka o 0,7 %. Ceny drůbeže se zvýšily o 11,7 %, skotu o 6,1 % a prasat o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 % (v březnu o 1,0 %). Úroveň cenové hladiny byla ovlivněna růstem cen elektřiny, plynu a páry o 3,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,6 %, z toho zejména zvýšením cen průmyslových krmiv o 19,8 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 15,1 % a masa a masných výrobků o 3,0 %. Klesly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 10,2 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se snížily o 1,4 % a pryžových a plastových výrobků o 1,0 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 1,6 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 1,2 % (v březnu po zpřesnění o 1,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 % (v březnu ještě nárůst o 0,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,7 % (v březnu o 0,3 %). Klesly ceny za skladování o 19,8 %, za telekomunikační služby o 6,4 %, za pozemní a potrubní dopravu o 1,8 % a za právní a účetnické služby o 1,4 %. Zvýšily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,0 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 1,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 1,2 % (v březnu o 0,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v březnu 2013*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně klesly o 0,2 % (v únoru vzrostly o 0,4 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny v Bulharsku a v Řecku shodně o 1,1 % a ve Španělsku o 1,0 %. V Polsku ceny klesly o 0,5 %, v Rakousku o 0,4 % a v Německu o 0,2 %. V České republice a na Slovensku se ceny nezměnily. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku o 1,9 % a v Irsku o 1,3 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v březnu o 0,7 % (v únoru o 1,3 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 11,3 %, v Belgii o 3,7 % a v Irsku o 2,6 %. V České republice ceny vzrostly o 1,0 %, na Slovensku o 0,8 % a v Německu o 0,4 %. Nejvyšší pokles cen byl zaznamenán ve Švédsku o 1,4 %, v Řecku o 1,3 %, v Rakousku o 0,8 % a v Polsku o 0,5 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533 , e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 17. 6. 2013  • cipc051613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz