Indexy cen výrobců - listopad 2020

Ceny stavebních prací nadále držely tempo růstu

16.12.2020
Kód: 011047-20
 

 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců a ceny stavebních prací shodně o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,1 %, ceny průmyslových výrobců klesly o 0,5 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a ceny průmyslových výrobců o 0,1 %, vzrostly ceny stavebních prací o 3,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,0 %.  

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny brambor o 8,6 %, vajec o 4,2 %, mléka o 2,6 %, obilovin o 0,8 %, ovoce o 0,5 % a olejnin o 0,3 %. Klesly ceny skotu o 1,0 %, jatečných prasat o 1,3 % a drůbeže o 5,9 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,5 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 1,7 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,2 %. Nižší byly ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,8 %. Klesly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly ceny textilu, oděvů a usní o 0,7 % a nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se na úhrnu nezměnily, ceny mléčných výrobků vzrostly o 0,5 %, ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa klesly o 0,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,5 %, za poradenství v oblasti řízení o 0,5 % a za služby v oblasti programování o 0,4 %, ceny za služby v pozemní dopravě a za právní a účetnické služby se zvýšily shodně o 0,9 %. Klesly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby meziměsíčně vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,2 % (v říjnu o 4,3 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 2,1 %. Vyšší byly ceny ovoce o 11,0 %, olejnin o 3,0 % a obilovin o 2,9 %. Nižší byly ceny brambor o 20,0 % a čerstvé zeleniny o 1,1 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 8,1 %, klesly ceny jatečných prasat o 23,4 %, drůbeže o 9,9 %, skotu o 3,0 %, mléka o 2,8 % a vajec o 1,2 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 % (v říjnu se zvýšily o 0,3 %). Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 6,9 %, těžby a dobývání o 1,8 % a dřeva, papíru a tisku o 1,4 %. Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 5,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 6,3 %. Ceny dopravních prostředků se zvýšily o 3,0 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 3,5 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,3 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly zejména ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 2,9 % a výrobků investiční povahy o 2,8 %, klesly ceny energií o 3,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,1 % (stejně jako v říjnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,2 % (v říjnu o 1,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,0 % (v říjnu o 1,9 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,6 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 3,9 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 3,8 %. Ceny za služby v oblasti nemovitostí byly vyšší o 3,3 %, a za architektonické a inženýrské služby o 2,4 %, ceny za služby v oblasti programování a za služby v oblasti zaměstnání se shodně zvýšily o 3,5 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,5 % a za informační služby o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,3 % (v říjnu o 2,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – říjen 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně vzrostly stejně jako v září o 0,3 %. Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 3,7 %. V České republice byly ceny vyšší o 0,4 %, v Rakousku o 0,3 %, v Polsku a na Slovensku o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Dánsku o 2,4 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v říjnu nižší o 2,0 % (v září o 2,2 %). Nejvíce klesly ceny na Kypru o 8,0 %. V Rakousku se ceny snížily o 1,8 %, v  Polsku o 1,2 % a v Německu o 0,7 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 0,6 % a v České republice o 0,3 %. Nejvíce se ceny zvýšily v Irsku o 2,8 %.

______________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 19. 1. 2021

 

 • cipc121620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny stavebních prací nadále držely tempo růstu
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz