Indexy cen výrobců - březen 2010

Výrazný růst cen ropných produktů

15.04.2010
Kód: r-7001-10
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,3 %, průmyslových výrobců o 0,1 % a tržních služeb o 0,7 %. Ceny stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 4,9 %, průmyslových výrobců o 0,8 % a tržních služeb o 1,9 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,2 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 1,3 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 1,5 %, vzrostly ceny zeleniny o 19,3 %, olejnin o 1,9 % a obilovin o 1,2 %. Ceny brambor klesly o 11,3 % a ovoce o 4,0 %. Ceny v živočišné výrobě vzrostly o 1,1 %. Zvýšily se ceny mléka o 2,4 %, vajec o 3,0 % a skotu o 1,0 %, nižší byly ceny prasat o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,1 % (v únoru klesly o 0,3 %). Stouply zejména ceny koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 6,9 %, chemických látek a výrobků o 0,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,3 %. Nejvýznamněji se snížily ceny dopravních prostředků o 1,2 %, pryžových a plastových výrobků o 0,8 % a potravinářských výrobků o 0,4 %.

Ceny stavebních prací se nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,7 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 7,4 %. Dále vzrostly ceny za právní a účetní služby o 0,8 % a v nákladní dopravě o 0,6 %. Snížily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 0,9 %, za administrativní služby o 0,8 % a za informační služby o 0,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,9 % (v únoru o 5,6 %). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 11,2 % zejména v důsledku nižších cen brambor o 31,6 %, obilovin o 11,2 %, ovoce o 10,7 % a olejnin o 5,8 %. Vyšší byly ceny zeleniny, a to o 49,7 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 2,4 %. Ceny mléka vzrostly o 13,6 % a vajec o 6,0 %. Klesly ceny skotu o 2,3 %, drůbeže o 3,5 % a prasat o 9,7 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,8 % (v únoru o 2,0 %). Nejvíce se snížily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 10,1 %, dopravních prostředků o 6,3 % a potravinářských výrobků o 3,6 %. Vzrostly především ceny koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 41,5 % a chemických látek a výrobků o 19,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 3,7 %, nejvíce stouply ceny energií o 6,2 %.

Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,2 % (v únoru o 0,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 2,2 % (v únoru o 3,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,9 % (v únoru o 1,0 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,9 %, za služby v oblasti nemovitostí o 3,2 %, za telekomunikační služby o 2,7 % a za služby nákladní dopravy o 2,4 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 11,5 % a za programování a poradenství o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,9 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v únoru 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně stouply o 0,1 % (v lednu o 0,8 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Litvě (o 1,7 %), ve Finsku (o 1,6 %) a ve Švédsku (o 1,4 %). Ceny se snížily nejvíce na Slovensku (o 1,7 %) a v České republice (o 0,3 %). Shodně, o 0,2 %, klesly ceny v Německu, Bulharsku, Spojeném království a na Kypru.

Meziročně ceny v EU 27 v únoru stouply o 0,4 % (v lednu se nezměnily). Ceny se nejvíce zvýšily v Dánsku (o 7,2 %), v Řecku (o 6,1 %) a ve Finsku (o 4,3 %). Největší pokles cen byl zaznamenán v Lotyšsku (o 8,5 %), na Slovensku (o 7,6 %), v Německu a v Litvě (shodně o 3,1 %).


* předběžná data

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen výrobců v 1. čtvrtletí 2010Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )  • cipc041510.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz