Indexy cen výrobců - květen 2012

Meziroční index cen průmyslových výrobců nejnižší od května 2010

15.06.2012
Kód: r-7001-12
 
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,8 % a tržních služeb o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 2,6 %, stavebních prací o 0,6 % a tržních služeb o 0,8 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,7 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 0,8 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 3,6 %, vzrostly ceny zeleniny* o 18,0 %, olejnin o 5,0 % a obilovin o 3,3 %. Ceny v živočišné výrobě klesly o 2,4 % v důsledku snížení cen vajec o 18,3 % a mléka o 3,2 %. Shodně se zvýšily o 0,9 % ceny prasat a drůbeže, dále skotu o 0,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu nezměnily. Zvýšily se především ceny dopravních prostředků o 1,2 %, a to zejména ceny dílů a příslušenství motorových vozidel o 1,6 %. Ceny chemických látek a výrobků stouply o 0,9 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,6 %. Nejvýznamnější pokles zaznamenaly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 3,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,2 %, z toho nejvíce ceny mléčných výrobků o 2,1 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,9 %, nižší byly ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,2 % a za telekomunikační služby o 0,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,6 % (v dubnu o 2,8 %). V rostlinné výrobě klesly ceny o 8,3 %. Nižší byly především ceny brambor o 56,0 %, dále pak ovoce o 8,3 % a obilovin o 7,5 %. Ceny zeleniny byly poprvé po 12 měsících vyšší, a to o 18,4 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 5,5 % v důsledku vyšších cen vajec o 77,9 % a prasat o 14,6 %. Ceny skotu byly vyšší o 8,7 %, drůbeže o 2,0 %. Ceny mléka klesly o 4,1 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 1,7 % (v dubnu o 2,2 %). Cenovou hladinu významně ovlivnil růst cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 8,8 %, chemických látek a výrobků o 6,2 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,1 %. Zvýšily se také ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,6 %, z toho zejména ceny ostatních potravinářských výrobků o 7,2 % a masa a masných výrobků o 4,3 %. K podstatnému snížení cen došlo u mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,7 %, rostlinných a živočišných olejů a tuků o 6,6 % a mléčných výrobků o 3,3 %. Ceny těžby a dobývání klesly o 6,0 %, zejména ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 11,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny energií o 2,5 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,6 % (v dubnu o 0,7 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (stejně jako v dubnu).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,8 % (stejně jako v dubnu). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,1 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,6 %, za služby v oblasti nemovitostí o 1,0 % a za telekomunikační služby o 0,6 %. Vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 1,2 % a v pojišťovnictví o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,3 % (v dubnu o 0,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v dubnu 2012**

V zemích Evropské unie (EU27) se podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně nezměnily (v březnu vzrostly o 0,5 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce stouply ceny v Bulharsku, v Dánsku a v Irsku shodně o 1,1 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,9 % a v Německu o 0,2 %. V České republice, v Rakousku a na Slovensku se ceny nezměnily. Nejvyšší pokles cen byl zaznamenán ve Španělsku o 0,8 % a ve Švédsku o 0,5 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v dubnu o 2,8 % (v březnu o 3,9 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Kypru o 8,3 %, v Litvě o 7,1 % a v Maďarsku o 7,0 %. V Polsku ceny stouply o 4,2 %, na Slovensku o 3,9 %, v Německu o 2,4 %, v České republice o 2,2 % a v Rakousku o 1,0 %. Meziročně ceny klesly pouze ve Švédsku o 0,5 %.
_________________________________

* meziměsíční vývoj indexu cen odráží mj. i změny váhové struktury (zelenina)
** předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. J iří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství a služeb, tel. 274 054 101,
e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a energetiky, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 18. 7. 2012  • cipc061512.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz