Indexy cen výrobců - srpen 2017

Meziroční růst cen v zemědělství pokračoval

18.09.2017
Kód: 011047-17
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců a stavebních prací shodně o 0,2 %. Ceny tržních služeb vzrostly o 0,4 %, ceny zemědělských výrobců klesly o 0,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,5 %, průmyslových výrobců o 1,4 %, stavebních prací o 1,6 % a tržních služeb o 1,8 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,9 %. Klesly ceny drůbeže o 5,4 %, čerstvého ovoce o 4,8 % a brambor o 3,8 %. Dále se snížily ceny jatečných prasat o 2,1 %, čerstvé zeleniny o 1,9 % a obilovin o 1,2 %. Ceny mléka vzrostly o 0,9 %, skotu o 0,3 % a vajec o 0,1 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Vyšší byly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,5 %, z toho mléčných výrobků o 3,0 %. Snížily se ceny těžby a dobývání o 1,3 % a chemických látek a výrobků o 1,0 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,1 %, reklamní služby a průzkum trhu o 2,8 % a za vydavatelské služby o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.


Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,5 % (v červenci o 13,0 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 9,1 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 34,8 %, brambor o 8,7 %, obilovin o 5,9 % a olejnin o 4,6 %. Ceny čerstvé zeleniny klesly o 1,2 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 16,5 %, vzrostly ceny mléka o 38,5 %, jatečných prasat o 6,3 % a vajec o 14,4 %. Ceny drůbeže byly nižší o 4,2 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 % (v červenci o 1,1 %). Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 4,9 %. Zvýšily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,2 %, z toho mléčných výrobků o 17,3 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 4,4 %. Vzrostly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny dopravních prostředků o 2,5 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,3 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 4,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,6 % (stejně jako v červenci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (stejně jako v červenci).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,8 % (v červenci o 1,4 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 %, za vydavatelské služby o 3,9 % za reklamní služby a průzkum trhu o 4,9 %. Ceny za telekomunikační služby klesly, a to o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,5 % (v červenci o 1,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně zvýšily o 0,1 % (v červnu se snížily o 0,3 %). Ceny vzrostly nejvíce v Bulharsku o 2,4 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,3 % a v Německu o 0,1 %. Na Slovensku ceny klesly o 0,6 %, v České republice a v Rakousku shodně o 0,2 %. Nejvíce se snížily ceny v Maďarsku o 1,0 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v červenci vyšší o 2,3 % (v červnu o 2,6 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 5,9 %. V Polsku vzrostly ceny o 4,2 %, v Německu o 2,1 %, na Slovensku o 1,3 %, v České republice a v Rakousku shodně o 1,1 %.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 10. 2017   

  • cipc091817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen výrobců
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
  • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.09.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz