Indexy cen výrobců - únor 2019

Meziroční růst cen v rostlinné výrobě zrychloval

18.03.2019
Kód: 011047-19
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 % a tržních služeb pro podniky o 1,3 %. Ceny průmyslových výrobců a ceny stavebních prací se shodně zvýšily o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,2 %, ceny průmyslových výrobců o 3,6 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,4 %.
 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,4 %, v tom v rostlinné výrobě o 3,3 %. Vzrostly ceny brambor o 8,0 %, zeleniny o 5,0 %, drůbeže o 3,2 % a obilovin o 2,8 %. Ceny jatečných prasat klesly o 0,3 %, mléka o 0,5 % a vajec o 5,4 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 %. Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,5 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 1,8 % a zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny o 3,2 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly o 0,7 %, z toho instalace průmyslových strojů a zařízení o 2,5 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 %, dopravních prostředků o 0,2 % a chemických látek a výrobků o 0,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,1 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,3 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,6 % a ceny za poradenství v oblasti řízení a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu shodně o 2,5 %.  Dále se zvýšily ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 2,3 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 2,0 %, za právní a účetnické služby o 1,5 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,2 %. Ceny za poštovní a kurýrní služby a ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě také shodně vzrostly o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,8 %.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,2 % (v lednu o 4,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 17,4 % (v lednu o 12,6 %). Ceny zeleniny byly vyšší o 79,3 %, brambor o 55,2 %, obilovin o 19,4 % a olejnin o 9,7 %, ceny ovoce klesly o 24,4 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 0,6 %, klesly ceny vajec o 12,5 %, skotu o 2,7 % a jatečných prasat o 1,6 %. Ceny mléka byly vyšší o 0,6 % a drůbeže o 3,7 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,6 % (v lednu o 2,9 %). Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,5 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 3,2 %, z toho nápojů o 5,1 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,6 %, mléčných výrobků o 3,6 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,8 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 3,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,8 %. Více se zvýšily také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly pouze ceny chemických látek a výrobků o 0,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 7,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,0 % (v lednu o 4,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (v lednu o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 7,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 6,8 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,8 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,4 %. Vyšší byly dále ceny za architektonické a inženýrské služby o 2,7 %, za poštovní a kurýrní služby o 2,3 % a za služby v pozemní dopravě o 1,5 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v lednu o 2,6 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (v prosinci klesly o 0,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Nizozemsku o 2,0 %. V České republice ceny vzrostly o 1,0 %, v Německu, v Polsku a na Slovensku shodně o 0,4 % a v Rakousku o 0,3 %. Nejvíce klesly ceny na Kypru o 1,1 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v lednu vyšší o 2,9 % (v prosinci o 3,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 7,4 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 3,2 %, v České republice o 2,9 %, v Německu o 2,8 %, v Polsku o 2,4 % a v Rakousku o 2,2 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,1 %.

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 4. 2019

 

 • cipc031819.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen v rostlinné výrobě zrychloval
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.03.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz