Indexy cen výrobců - únor 2022

Ceny výrobců pokračovaly v růstu

15.03.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 3,0 % a meziročně o 22,9 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 2,2 % a meziročně o 21,3 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 8,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 1,8 % a meziročně byly vyšší o 4,3 %.

„V únoru pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny průmyslových výrobců zrychlily svůj růst a překročily hranici 21 %, ceny v zemědělství dosáhly bezmála 23 %. Ceny stavebních prací se zvýšily dle odhadů o téměř 9 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o více než 4 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 3,0 %. Vzrostly ceny ovoce o 9,1 %, zeleniny o 6,8 %, obilovin o 3,8 %, skotu o 2,6 %, vajec o 2,2 % a brambor o 2,1 %. Klesly ceny drůbeže o 2,7 % a jatečných prasat o 1,7 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 22,9 % (v lednu o 21,4 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 33,3 %. Vyšší byly ceny olejnin o 44,2 %, obilovin o 34,3 % a brambor o 4,8 %, ceny ovoce byly nižší o 14,5 % a zeleniny o 7,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 11,0 %. Vzrostly ceny skotu o 16,4 %, mléka o 13,7 %, drůbeže o 8,6 % a vajec o 5,1 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 2,2 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu a páry byly vyšší o 3,5 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,6 %. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,2 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu se zvýšily o 2,1 % a v odvětví dopravních prostředků o 1,0 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 21,3 % (v lednu o 19,4%). Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Úhrnný index významně ovlivnily ceny elektřiny, plynu a páry, které se zvýšily o 45,5 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 57,7 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 24,0 % a chemických látek a výrobků o 47,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 9,5 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 44,4 % a meziproduktů o 23,3 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 13,8 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 8,6 % (v lednu o 8,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 20,3 % (v lednu o 19,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 1,8 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 12,7 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání se zvýšily o 7,6 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,5 % a za služby v pozemní dopravě o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,3 % (v lednu o 3,2 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,6 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 13,9 % a za služby v oblasti zaměstnání o 12,0 %. Ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu byly vyšší o 5,9 % a za vydavatelské služby o 4,9 %, ceny za právní a účetnické služby a ceny za služby v pozemní dopravě se shodně zvýšily o 4,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 3,8 % (v lednu o 2,8 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vyšší o 4,9 % (v prosinci o 3,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 12,0 % a v Belgii o 10,2 %. Na Slovensku vzrostly ceny o 8,7 %, v Česku o  6,9 %, v Polsku o 3,7 %, v Rakousku o 3,3 % a v Německu o 2,2 %. K poklesu cen došlo zejména v Irsku o 11,4 %.

V lednu meziročně vzrostly ceny v EU o 30,3 % (v prosinci o 26,3 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 60,5 % a v Rumunsku o 57,3 %. V Německu byly ceny vyšší o 24,9 %, na Slovensku o 24,0 %, v Rakousku o 23,8 %, v Polsku o 21,5 %, a v Česku o 19,4 %.

 

__________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 20. 4. 2022

 

 • cipc031522.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz