Indexy cen výrobců - únor 2021

Ceny průmyslových výrobců vzrostly

15.03.2021
Kód: 011047-21
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 1,7 %, průmyslových výrobců o 0,7 %,  stavebních prací o 0,1 % a tržních služeb pro podniky o 0,7 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 1,6 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 %, stavebních prací o 1,8 % a tržních služeb pro podniky o 1,4 %.
 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,7 %. Vzrostly ceny ovoce o 16,1 %, zeleniny o 15,5 %, obilovin o 3,6 % a olejnin o 0,8 %. Klesly ceny mléka o 0,4 %, vajec o 0,8 %, jatečných prasat o 3,1 % a drůbeže o 10,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,7 %. Vzrostly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 3,6 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,8 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 0,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,8 %. Snížily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %, z toho ceny zpracovaného a konzervovaného masa o 1,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,6 %.

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly o 0,7 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 9,2 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 3,1 %, za architektonické a inženýrské služby o 0,7 % a za služby v oblasti nemovitostí o 0,5 %. Ceny za služby v oblasti programování a ceny za právní a účetnické služby se zvýšily shodně o 1,1 %. Snížily se ceny za pozemní dopravu a ceny za informační služby shodně o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby meziměsíčně vzrostly o 0,3 %.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,6 % (v lednu o 2,8 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 5,1 %. Vyšší byly ceny zeleniny o 15,8 %, obilovin o 9,7 %, ovoce o 4,0 % a olejnin o 1,9 %. Ceny brambor klesly o 27,8 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 8,3 %, klesly ceny jatečných prasat o 31,0 %, skotu o 3,8 %, drůbeže o 2,7 % a mléka o 1,6 %. Vyšší byly ceny vajec, a to o 1,9 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,4 % (v lednu se nezměnily). Zvýšily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 7,2 % a nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 3,5 %. Ceny dopravních prostředků byly vyšší o 1,8 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,0 % a motorových vozidel o 1,5 %. Klesly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 1,2 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 10,5 %. Ceny těžby a dobývání se snížily o 0,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 3,6 % a meziproduktů o 3,5 %. Klesly ceny energií o 0,5 % a zboží krátkodobé spotřeby o 1,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,8 % (v lednu o 2,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,2 % (v lednu o 2,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,4 % (v lednu o 1,9 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti programování o 5,1 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,1 %, za architektonické a inženýrské služby o 3,2 % a za poradenství v oblasti řízení o 2,8 %. Ceny za právní a účetnické služby byly vyšší o 2,2 %, za služby v oblasti pozemní dopravy o 1,4 % a za služby v oblasti nemovitostí o 1,1 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 0,4 %, za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 0,7 % a za informační služby o 2,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,5 % (v lednu o 2,0 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2021 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 1,4 % (v prosinci o 0,9 %). Ceny se zvýšily ve všech zemích EU, nejvíce v Irsku o 10,0 %. V Česku byly ceny vyšší o 1,3 %, v Německu o 1,1 %, v Rakousku a v Polsku o 1,0 % a na Slovensku o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU v lednu vyšší o 0,2 % (v prosinci nižší o 1,0 %). Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 19,6 %. V Německu se ceny zvýšily o 0,4 % a v  Polsku o 0,3 %. V Česku zůstaly ceny beze změny. V Rakousku ceny klesly o 0,5 % a na Slovensku o 0,4 %. Nejvíce se snížily ceny v Litvě o 4,8 %.
 

_____________________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 20. 4. 2021

 

 • cipc031521.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců vzrostly
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz