Indexy cen výrobců - říjen 2010

Růst cen zemědělských výrobců pokračoval

15.11.2010
Kód: r-7001-10
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,3 % a ceny tržních služeb o 0,3 %. Ceny průmyslových výrobců a stavebních prací se nezměnily.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 21,1 % a průmyslových výrobců o 2,6 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 0,3 %, tržních služeb o 1,2 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly v úhrnu o 2,3 %. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 4,0 %, vzrostly ceny obilovin o 6,4 %, ovoce o 9,2 % a olejnin o 11,8 %. Klesly ceny zeleniny o 4,0 % a brambor o 5,3 %. V živočišné výrobě se zvýšily ceny o 0,5 %. Vzrostly ceny mléka o 1,9 % a vajec o 5,6 %, ceny skotu klesly o 1,0 % a prasat o 2,8 %.

V úhrnu se ceny průmyslových výrobců nezměnily (v září stouply o 0,3 %). Výrazněji vzrostly ceny potravinářských výrobků o 0,6 %, a to především ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 6,1 %. Mírně poklesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů a v odvětví dopravních prostředků shodně o 0,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů ani ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 %, nižší byly ceny za pojištění o 3,1 % a služby v oblasti zaměstnání o 0,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,4 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 21,1 % (v září o 16,4 %). Ceny v rostlinné výrobě vzrostly o 34,7 %. Výrazně se zvýšily ceny obilovin o 43,1 %, olejnin o 42,9 %, brambor o 59,3 %, ovoce o 48,1 % a zeleniny o 36,2 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 8,3 % v důsledku vyšších cen mléka o 26,9 %. Po 24 měsících stouply ceny drůbeže, a to o 0,4 %. Nižší byly ceny prasat o 7,0 % a vajec o 7,7 %. Výrazný meziroční růst byl ovlivněn zejména nižší srovnávací základnou z roku 2009.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 2,6 % (v září o 2,4 %). Nejvyšší nárůsty byly zaznamenány u cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 24,4 %, chemických látek a výrobků o 11,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 9,6 %. Ceny potravinářských výrobků stouply o 0,3 %. Největší pokles cen nastal u dopravních prostředků o 4,3 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny meziproduktů o 5,6 %, nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,3 % (stejně jako v září). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,2 % (stejně jako v září).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,2 % (v září o 0,8 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 7,0 %, za pojištění o 3,8 % a za architektonické a inženýrské poradenství o 1,1 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,3 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,1 %. Ceny za nákladní dopravu vzrostly o 1,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby klesly o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců v EU – v září 2010*

V zemích Evropské unie (EU 27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně stouply o 0,2 % (v srpnu o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 1,2 %), ve Finsku (o 1,1 %), v Belgii a v Bulharsku (shodně o 0,8 %). V Německu ceny stouply o 0,2 %. Pokles cen byl zjištěn pouze v Maďarsku (o 0,8 %), na Slovensku (o 0,4 %) a ve Spojeném království (o 0,1 %).

Meziročně ceny v EU 27 v září stouply o 4,5 % (v srpnu o 4,0 %). Ceny se nejvíce zvýšily na Maltě (o 14,4 %), v Maďarsku a v Bulharsku (shodně o 9,6 %). V Německu ceny vzrostly o 3,8 %. Ceny klesly pouze na Slovensku (o 0,8 %).

* předběžná data
Metodické poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Beránek, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Mgr. Hana Sýkorová, tel. 274 054 101, e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen stavebních prací - poslední k. d. sledovaného měsíce / 5. p. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Indexy cen stavebních prací se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 7001 - 10 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 10 Indexy cen výrobců - základní informace
7004 - 10 Indexy cen průmyslových výrobců
7005 - 10 Indexy cen zemědělských výrobců
7008 - 10 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
(Internet : /csu/czso/katalog-produktu
/csu/czso/1-ep-7 )  • cipc111510.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz